PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Co powinna zawierać lista postulatów lekarzy dentystów wysuwanych wobec NFZ?

19-10-2012, 04:55
Czerwcowe posiedzenie KS NRL - o czym dyskutowano? (foto: sxc.hu)
Czerwcowe posiedzenie KS NRL - o czym dyskutowano? (foto: sxc.hu)
To dobrze, że Komisja Stomatologiczna NRL prowadzi rozmowy z prezes NFZ Agnieszką Pachciarz o sprawach najważniejszych dla samorządu reprezentującego interesy lekarzy dentystów. To niedobrze, że - jak się okazuje - nie ma zgodności co do postulatów, które powinny na takiej liście się znaleźć.

W materiale Będzie statystyka najczęstszych zarzutów stawianych przez kontrolerów NFZ lekarzom stomatologom infoDENT24.pl pisał, że Fundusz ma przygotować statystykę często popełnianych błędów przez lekarzy stomatologów, ujawnianych podczas kontroli. Takie uzgodnienia zapadły podczas wrześniowego spotkania prezes NFZ Agnieszki Pachciarz z przedstawicielami Komisji Stomatologicznej NRL, a dokładniej z jej wiceprezesem Anną Lellą i Andrzejem Baszkowskim - przewodniczącym Grupy Roboczej KS NRL ds. negocjacji z NFZ.

Dane NFZ mają wskazywać lekarzom jakie błędy (świadomie lub nie) najczęściej popełniają.

Ale w kwestii ustalania spraw istotnych dla środowiska lekarzy dentystów, które powinny być przedmiotem negocjacji pomiędzy przedstawicielami KS NRL a urzędnikami NFZ nie ma jedności.

Część członków Grupy Roboczej KS NRL domaga się, aby podczas przyszłych spotkań z kierownictwem NFZ spektrum poruszanych spraw było zdecydowanie szersze.

Jakie?

Po pierwsze:

Emocje wzbudza zapowiedź NFZ przeprowadzania wstecznych weryfikacji świadczeń.

Powstają w związku z tym pytania:

Czy można przeprowadzać weryfikacje tego, co zostało już rozliczone?

Jaki jest status czynności "rozliczenie umowy"?

Co z rachunkami korygującymi za zamknięty rok podatkowy?

Co, z być może, wygasłymi licencjami za program do generowania komunikatów xml?

 

Po drugie

Emocje wzbudzają kryteria oceny ofert i tabela punktów za parametry oferty (z podniesionymi znacząco wagami skalującymi za kwalifikacje personelu i harmonogram pracy świadczeniodawcy).

Powstają w związku z tym pytania:

Dlaczego od roku nie odbył się żaden konkurs dla stomatologii według nowej tabeli punktowej?

Czy nie jest tak, że w swoisty sposób ustawiona punktacja będzie faworyzowała większe jednostki świadczące usługi finansowane przez publicznego płatnika?

 

Po trzecie:

Emocje wzbudza zapowiedź NFZ przeprowadzania wstecznych weryfikacji świadczeń.

Powstają w związku z tym pytania:

Na jakiej podstawie OW NFZ odmawiają zapłaty za protezy pacjentów, którzy złożyli fałszywe oświadczenia potwierdzające uprawnienia do korzystania z usług medycznych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego?

Dlaczego OW NFZ namawiają prowadzących gabinety stomatologiczne, aby to właśnie oni skarżyli pacjentów oszustów w ramach powództwa cywilnego?

Dlaczego NFZ nie skarży pacjentów, którzy złożyli nieprawdziwe oświadczenia (pobranie od pacjenta pisemnego oświadczenia jest w świetle umowy wystarczającym zabezpieczeniem interesów Funduszu)?

SŁOWA KLUCZOWE
newsDENT   NFZ   NRL   Inicjatywy  

POLECAMY W SERWISACH