PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Brwinów: czy są chętni do realizacji programu profilaktyki stomatologicznej?

ms
24-04-2015, 07:50
Brwinów: czy są chętni do realizacji programu profilaktyki stomatologicznej? Program profilaktyczny w Brwinowie (foto: freedigitalphotos)
Burmistrz Gminy Brwinów ogłosił konkurs na kontynuację w latach 2015 - 2016 programu zdrowotnego „Profilaktyka stomatologiczna obejmująca dzieci z gminy Brwinów w wieku 6 - 9 lat".

Głównym celem programu jest obniżenie częstości występowania próchnicy u dzieci oraz poprawa ich jakości życia. Program obejmie zasięgiem szkoły podstawowe na terenie gminy Brwinów. Przewiduje się przebadanie dzieci, które w momencie rozpoczęcia programu są w wieku 6, 7, 8 i 9 lat (rocznik 2005 - 2008). W tym przedziale wiekowym w 2014 r. było 1134 dzieci. Udział w programie jest dobrowolny i bezpłatny.

W ramach programu realizator powinien podjąć działania:
- ustalenie harmonogramu udzielania poszczególnych świadczeń zdrowotnych przed rozpoczęciem realizacji programu;
- rozpropagowanie i nagłośnienie programu wspólnie z dyrektorami placówek oświatowych z terenu gminy Brwinów na podstawie przygotowanych materiałów informacyjnych;
- zrealizowanie świadczeń zdrowotnych;
- przygotowanie sprawozdań i rozliczeń finansowych z realizacji programu.

Planowane koszty całkowite
Założenie: 53.8 proc. populacji będzie uczestniczyło w programie 1.134 x 53,8 proc. = 610 dzieci
Koszt jednostkowy badania kontrolnego z lakierowaniem fluorem wszystkich zębów co trzy miesiące: 25 zł.
Całkowity koszt badań kontrolnych z lakierowaniem fluorem wszystkich zębów co trzy miesiące 25 zł x 4 badania x 610 dzieci = 61 tys. zł
Dodatkowe koszty na materiały promocyjne 1000 zł (materiały informacyjne- plakaty 50 sztuk, ulotki 1000 sztuk)
Całkowity koszt programu: 62 tys. zł

Koszty w rozbiciu na lata:
2015 r. (15 maja - 31 grudnia)
Koszty dwóch badań kontrolnych z lakierowaniem fluorem wszystkich zębów co trzy miesiące 25 zł x dwa badania x 610 dzieci = 30,5 tys. zł
Koszty materiałów promocyjnych 1 tys. zł
Razem: 31,5 tys. zł
2016 r. (1 stycznia - 30 czerwca)
Koszty dwóch badań kontrolnych z lakierowaniem fluorem wszystkich zębów co trzy miesiące 25 zł x dwa badania x 610 dzieci = 30,5 tys. zł
Razem: 30,5 tys. zł

Program realizowany będzie ze środków własnych gminy Brwinów.

Monitorowanie i ewaluacja
Ocena zgłaszalności do programu
Ocenę zgłaszalności do programu wykona się na podstawie comiesięcznych sprawozdań realizatora programu w zakresie procentowej liczby dzieci przystępujących do programu w stosunku do populacji, która jest uprawniona do udziału w programie.

Ocena jakości świadczeń w programie
Jakość świadczeń w programie oceniana będzie w formie ankiety wypełnianej przez rodziców i opiekunów dzieci biorących udział w programie.

Ocena efektywności programu
Jednostka realizująca program składała będzie miesięczne sprawozdania z realizacji zadania. a ponadto końcowo roczne oraz sprawozdanie merytoryczno - finansowe kończące program.

POLECAMY W SERWISACH