• jobDent jobDENT
  giełda pracy

  najnowsze oferty pracy

  Szukam pracy

 • kursDent kursDENT
  szukaj szkoleń

  najnowsze oferty szkoleń

PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Będzie więcej pieniędzy na stomatologię

KS NRL/ŁS
14-05-2015, 08:04
Będzie więcej pieniędzy na stomatologię Tadeusz Jędrzejczyk, prezes NFZ obiecuje zwiększenie finansowania leczenia stomatologicznego (źródło: PTWP)
W 2016 r. w kasie Narodowego Funduszu Zdrowia będzie więcej pieniędzy na leczenie stomatologiczne. Ile? Na razie nie wiadomo. Przedstawiciele Funduszu mówią, że jest zbyt wcześnie na prognozy, ale jednocześnie, że środki wzrosną w „zauważalny sposób”. Publiczny płatnik odniósł się także do innych problemów dentystów pracujących w ramach kontraktu m.in. wprowadzenia możliwości udzielania przez świadczeniodawcę usług niegwarantowanych w czasie harmonogramu pracy.
Obietnica prezesa NFZ Tadeusza Jędrzejczyka została złożona podczas spotkania z delegatami Komisji Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej, do którego doszło jeszcze w kwietniu br.

Wysokość finansowania świadczeń nie było jedynym tematem spotkania. Przypomnimy, że dentyści wskazali na 9 najważniejszych problemów lekarzy posiadających kontrakt z NFZ.

Rankingowanie pracy w soboty

Podczas spotkania dyskutowano m.in. nad zagadnieniem ewentualnego wyłączenia z rankingowania pracy w soboty. Jak czytamy w relacji KS NRL, przedstawiciele NFZ wykazali brak woli do wycofania tego kryterium. Wskazano jednocześnie możliwość „ominięcia" tej dolegliwości w przypadku kontraktowania przez tzw. konsorcja świadczeniodawców, które wskazywałyby jacy członkowie i w jakich terminach mogą realizować kontrakty w soboty.

Poruszono także zagadnienie ewentualnego rankingowania wszystkich specjalizacji lekarsko-dentystycznych w ocenie oferty. Przedstawiciele NFZ zaznaczyli, że ich zasadniczym celem jest to, aby specjaliści z poszczególnych dziedzin lekarsko-dentystycznych mieli przede wszystkim zawarte kontrakty specjalistyczne - dlatego w kontraktach ogólnostomatologicznych nie zawsze będą oni brani pod uwagę w kontraktowaniu. Rozważona zostanie natomiast koncepcja polegająca na tym, że pozostałe specjalizacje, nieujęte dotychczas w rankingowaniu, mogłyby mieć mniejszą wartość punktową.

Interpretacje w zakresie protetyki

W zakresie postulatu o uzyskanie jednolitej linii interpretacyjnej oddziałów wojewódzkich Funduszu w odniesieniu do weryfikacji uprawnień przysługujących świadczeniobiorcom w zakresie uzupełnień protetycznych przedstawiciele Funduszu wyrazili zaskoczenie, że zdarzają się jeszcze przypadki interpretacji odmiennych. Wskazali, że interpretacja prof. Stanisława Majewskiego dot. wliczania zębów 8 do tzw. braków zębowych przy brakach skrzydłowych zostanie jeszcze raz przesłana do Oddziałów Wojewódzkich NFZ i uznana za obowiązującą.

Leczenie dzieci

Jeśli chodzi o wprowadzenie zmian w zakresie stomatologicznych świadczeń gwarantowanych, które udzielane są dzieciom Fundusz wskazał, że jego współpraca ze szkołami w tym zakresie ma być rozszerzona. Odnosząc się do postulatu środowiska stomatologicznego o wprowadzenie współczynnika korygującego w zakresie świadczeń udzielanych dzieciom poinformowano, że postulat ten powinien zostać skierowany do Agencji Oceny Technologii Medycznych. Przedstawicielka Agencji poinformowała natomiast, w planie taryfikacyjnym AOTM na 2015 r. stomatologia nie została uwzględniona - można będzie wnieść tą propozycję przy układaniu planu taryfikacyjnego na rok 2016. Prezes NFZ wskazał, że jeśli chodzi o ewentualne świadczenia stomatologiczne udzielane w szkołach, może zaistnieć konieczność zredefiniowania pojęcia dostępności, gdyż szkoły nie pracują w godzinach popołudniowych.

SŁOWA KLUCZOWE
finansowanie stomatologii   Tadeusz Jędrzejczyk   NFZ   KS NRL  

POLECAMY W SERWISACH