• jobDent jobDENT
  giełda pracy

  najnowsze oferty pracy

  Szukam pracy

 • kursDent kursDENT
  szukaj szkoleń

  najnowsze oferty szkoleń

PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Apel do ministra zdrowia o pomoc we wzmocnieniu pozycji lekarzy dentystów w samorządzie

ms
13-07-2016, 11:06
Apel do ministra zdrowia o pomoc we wzmocnieniu pozycji lekarzy dentystów w samorządzie Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł z problemem lekarzy dentystów (foto: Fotolia/PTWP)
- Zakres zmian legislacyjnych musi być przemyślany tak, aby z jednej strony zapewnić stabilność instytucji samorządu, a z drugiej strony - aby zmiana nie była fragmentaryczna i aby dawała realne wzmocnienie pozycji stomatologów w sprawach ich dotyczących – czytamy w liście wystosowanym do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła przez grupę lekarzy dentystów.

Sprawa samostanowienia stomatologów we wspólnym samorządzie lekarzy i lekarzy dentystów, nieskutecznie podniesiona w trakcie Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Lekarzy, ma ciąg dalszy.

Grupa samorządowców skierowała do ministra zdrowia list, w którym zwraca uwagę na konieczność dokonania zmian w ustawie o izbach lekarskich (z grudnia 2009 r.). W ocenie sygnatariuszy listu, zmiany te są konieczne, żeby zapewnić należytą reprezentację lekarzy dentystów we wspólnym samorządzie.

Ze względu na wagę problemu, przedstawiamy list w całości.

Szanowny Panie Ministrze,

W nawiązaniu do rozmowy, która miała miejsce na spotkaniu w Ministerstwie Zdrowia  23 czerwca 2016 r., my niżej podpisani, kierujemy na Pana ręce list osób, które z tytułu pełnionych przez lata w Samorządzie funkcji zdołały zgromadzić niezbędny zasób zaufania Koleżanek i Kolegów Stomatologów, aby mieć tytuł do zwrócenia się do Pana w niezmiernie ważnej sprawie, stanowiącej obecnie zarzewie potencjalnie bardzo poważnego konfliktu. Jak Pan Minister wie, istnieje poważny spór w łonie samorządu lekarskiego dotyczący pozycji mniejszościowej grupy zawodowej (jaką jesteśmy), jej praw do samorządnych decyzji i działań w obszarze pieczy i reprezentacji lekarzy dentystów.

Spór sięga nawet głębiej, gdyż podważa się publicznie prawo lekarzy dentystów do korzystania z atrybutów samorządności oraz wyraża się sugestie, że za całą sprawą stoją wyłącznie względy ambicjonalne forsowane przez nielicznych i to w celu osłabienia Samorządu.

Oczywiście tak nie jest. Konstytucja RP, ustanawiając prawo ustawodawcy do powoływania w drodze ustawy samorządów zaufania publicznego, wyraźnie określiła charakter tych instytucji nazywając je właśnie "samorządem". Z takiej właśnie samorządności muszą mieć możliwość skorzystać oba zawody w dwuzawodowym samorządzie. Wiemy, z publicznych doniesień, że stanowisko współbrzmiące ze zgłaszanymi przez nasze izby i nasze komisje stomatologiczne postulatami - zajął również Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar.

Całość dokumentacji z licznych wystąpień dużej części naszych Komisji oraz wystąpienie RPO stanowi nader przekonywujący argument za rozpoczęciem poważnej debaty w tej sprawie. Jesteśmy przekonani, że odroczenie tej koniecznej reformy odbierze izbom lekarskim wiarygodność w środowisku stomatologicznym i nadszedł czas na energiczne i zdecydowane działania.

Liczymy na spotkanie z Panem Ministrem w tej sprawie. Nie chcemy nikogo wykluczać z dyskusji, jednak punktem jej wyjścia powinna być rzetelna analiza stanu prawnego ze szczególnym uwzględnieniem miejsc, w których obecnie nie spełnia on standardu należytej reprezentacji odrębnej przecież grupy zawodowej.

POLECAMY W SERWISACH