PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

AOTMiT o programie polityki zdrowotnej w Ostrowii Mazowieckiej

kan
06-07-2016, 07:38
AOTMiT o programie polityki zdrowotnej w Ostrowii Mazowieckiej Nowy program profilaktyki próchnicy w opracowaniu (fot. pixabay)
Rada Przejrzystości AOTMiT pozytywnie zaopiniowała projekt „Program polityki zdrowotnej Ostrów Mazowiecka – dla poprawy życia mieszkańców”, o ile zostaną uwzględnione jej uwagi.

Problem próchnicy, mimo że znajdował się wśród celów operacyjnych Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007–2015 jest nadal w Polsce bardzo duży. Niestety należymy do państw o najgorszych wynikach w zapobieganiu tej chorobie w Europie.

Podstawa profilaktyka w tym zakresie to fluorowanie wody pitnej, monitorowane stosowanie past fluorkowych, regularne okresowe wizyty u stomatologa, stosowanie laków i lakierów zabezpieczających bruzdy zębów trzonowych, prowadzenie akcji edukacyjnych dotyczących prawidłowego szczotkowania zębów i zaleceń dietetycznych. Najlepszym miejscem do prowadzenia akcji edukacyjnych jest szkoła.

AOTMiT chwali fakt, że wnioskodawca chce w pierwszej kolejności objąć programem dzieci z rodzin będących pod opieką MOPS.

Co przewiduje program:
- akcję edukacyjno-informacyjną wśród dzieci i młodzieży i ich rodziców;
 - akcję edukacyjno-informacyjną wśród kobiet w ciąży;
 - zabezpieczenie bruzd zębów trzonowych (szóstych) u dzieci 6 i 7 letnich;
- profilaktyczne badanie stomatologiczne.

AOTMiT proponuje następujące korekty i uzupełnienia: 
- należy zadbać, by interwencje przewidziane programem nie powielały świadczeń gwarantowanych;
- cel główny programu należałoby zawęzić, by spełniał kryteria S.M.A.R.T., określając go np. jako: „poprawę stanu zdrowia jamy ustnej dzieci i młodzieży uczęszczających do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów poprzez prowadzenie działań edukacyjnych oraz stomatologicznych badań profilaktycznych”;
- kobiety w ciąży nie podlegają tym działaniom, wobec tego należy sformułować cel wyraźnie np.: ”wzrost świadomości kobiet w ciąży dotyczącej znaczenia prawidłowej higieny jamy ustnej”;
- brakuje wyjaśnienia ile osób zostanie objętych programem.

Wnioskodawca zakłada udział 2153 dzieci, ale szacuje uczestnictwo ok. 3000 dzieci w spotkaniach edukacyjnych. Nie jest jasne, czy kadra pedagogiczna będzie uczestniczyć w programie. Nie wiadomo, czy w programie mają prawo wziąć udział dzieci, jeżeli spełniają jedynie warunek uczęszczania do placówek na terenie miasta, czy muszą być one jednocześnie zameldowane w mieście;

- należy podać koszt akcji promocyjnej przewidzianej w programie;
- w projekcie nie uwzględniono możliwości wycofania się z udziału w programie na każdym jego etapie;
 - brakuje ankiety ewaluacyjnej dla uczestników;
- w opisie programu nie wskazano oceny związanej ze zgłaszalnością do programu, brakuje wskaźników oceniających interwencje proponowane kobietom w ciąży;

Ponadto AOTMiT zaleca rozważenie kontynuację programu, ponieważ tylko długofalowy charakter interwencji zwiększa jej efektywność.

Więcej: AOTMiT

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH