PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

AOTMiT: Nie dla programu profilaktyki próchnicy zębów w gminie Słupsk

ws
16-02-2016, 08:23
AOTMiT: Nie dla programu profilaktyki próchnicy zębów w gminie Słupsk AOTMiT przeciwko programowi zapobiegania próchnicy w Słupsku (foto: pixabay)
Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji negatywnie zaopiniował projekt „Program profilaktyki próchnicy zębów u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym w gminie Słupsk”. Jest wiele zastrzeżeń.

Główną przesłanką, przemawiającą za negatywną opinią prezesa Agencji, jest występująca w projekcie mnogość braków oraz niespójności. 

Zarzuty:

1) W sposób ogólny opisano problem zdrowotny oraz przedstawiono dane epidemiologiczne.

2) Nie wskazano oczekiwanych efektów oraz mierników efektywności.

3) Projekt nie zawiera dokładnego opisu interwencji, przez co niemożliwa jest jego dokładna weryfikacja.

4) Pomimo uwzględnienia edukacji zdrowotnej, istotnej z perspektywy zdrowia publicznego, brak przedstawienia podstawowych elementów tej interwencji.

5) W programie mają być realizowane świadczenia w ramach NFZ, co nie  jest zgodne z zasadami funkcjonowania programów polityki zdrowotnej.

6) W projekcie pojawiają się nieścisłości dotyczące wieku dzieci włączanych do programu.

W celu głównym zaznacza się, że program skierowany będzie do dzieci w wieku 3 - 5 lat i 6 - 16. Z kolei w dalszej części programu planowany jest udział w programie 1 627 dzieci w wieku 5 - 16 lat. Zasadne jest przeanalizowanie zaistniałej niespójności i dokładne określenie wieku populacji docelowej oraz jej liczebności. Zgodnie z informacjami GUS gmina Słupsk zamieszkiwana jest przez 2 754 dzieci w wieku 3-16 lat.

7) Brak jest informacji na temat sposobu wyboru placówek oświatowych, których uczniowie mają wziąć udział w projekcie. 

W projekcie zaznacza się, że program skierowany jest do dzieci uczęszczających do przedszkoli, szkół podstawowych oraz do gimnazjów. Brakuje jednak informacji, czy będą to wszystkie placówki tego typu, czy tylko wybrane.

Projekt programu zakłada przeprowadzenie edukacji zdrowotnej wśród dzieci i rodziców (opiekunów prawnych) oraz wykonanie lakowania zębów u dzieci w wieku 5 - 7 lat i lakierowania zębów stałych - zgodnie ze wskazaniami medycznymi w grupie dzieci do tego predestynowanej do 16 lat. 

8) Brak jest także informacji na temat liczebności grupy rodziców (opiekunów prawnych) oraz pedagogów uczestniczących w programie.

Jest jedynie informacja, że planuje się prowadzenie konferencji, szkoleń dla rodziców i dzieci z zakresu profilaktyki choroby próchnicowej zębów. Nie sprecyzowano w jakiej formie oraz jak często szkolenia będą prowadzone. Nie zawarto także informacji, ilu rodziców ma wziąć w nich udział oraz jak liczne będą grupy szkoleniowe 

9) Projekt nie zawiera opisu monitorowania i ewaluacji.

10) Przedstawiony budżet budzi zastrzeżenia co do uwzględnionych w nim kosztów. Brak jest uzasadnienia przyjętych kwot, które mają być skierowane na poszczególne działania.

SŁOWA KLUCZOWE
AOTMiT   próchnica u dzieci   profilaktyka próchnicy  

POLECAMY W SERWISACH