• jobDent jobDENT
  giełda pracy

  najnowsze oferty pracy

  Szukam pracy

 • kursDent kursDENT
  szukaj szkoleń

  najnowsze oferty szkoleń

PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

AOTMiT nie daje zielonego światła programowi profilaktyki próchnicy w Cieszynie

js
09-03-2016, 16:25
AOTMiT nie daje zielonego światła programowi profilaktyki próchnicy w Cieszynie AOTMiT stopuje program profilaktyczny w Cieszynie (foto: pixabay)
Negatywa opinia prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji dotyczy programu pilotażowego profilaktyki próchnicy u dzieci pięcioletnich, uczęszczających do cieszyńskich przedszkoli.

AOTMiT wskazuje przede wszystkim na ogólny sposób opisu problemu zdrowotnego oraz na braki w przedstawionych danych epidemiologicznych.

Nakłady finansowe
Koszt całkowity programu został oszacowany na 23 425 zł. W projekcie wskazano koszty poszczególnych składowych. Przedstawiony budżet nie budzi zastrzeżeń Agencji.

Z pobieżnych wyliczeń wynika, że na każde dziecko, objęte programem, przeznaczonych zostanie średnio 31 zł.

Warunki realizacji
Realizator zostanie wybrany w wyniku otwartego konkursu ofert. W projekcie nie określono kompetencji przyszłego realizatora programu.

W projekcie nie opisano także procesu rejestracji uczestników programu, ani w jaki sposób może dojść do rezygnacji (zakończenia) z udziału w programie. Należy pamiętać, że każdy realizator programu powinien mieć prawo zakończenia w nim uczestnictwa na dowolnym etapie.

Populacja docelowa
W projekcie pojawiają się niespójności dotyczące planowanej liczby uczestników programu. Wskazano, że weźmie w nim udział ok. 750 dzieci w wieku pięciu lat (po 375 osób w każdym roku), jednak w kolejnych elementach programu wskazuje się na różne odsetki przewidywanej liczby uczestników ( 70 i 80 proc.).

Budżet natomiast zakłada uczestnictwo wszystkich dzieci. Dane autorów opracowania nieznacznie odbiegają od informacji GUS, z których wynika, że w 2016 r. w Cieszynie będzie (w zależności od roku) ok. 330 – 340 dzieci, które powinny brać udział w projekcie.  

Program adresowany jest również do rodziców oraz nauczycieli (pedagogów), jednak nie określono liczebności tej grupy. Nie zaproponowano także metod edukacyjnych w stosunku do tej grupy.

Podwójne finansowanie tych samych procedur
Zaplanowano przeprowadzenie przeglądu stomatologicznego wśród dzieci oraz edukację zdrowotną. W projekcie nie przedstawiono szczegółów dotyczących planowanego przeglądu. Można jednak przypuszczać, że pojęcie przeglądu stomatologicznego będzie zawierać się w świadczeniu gwarantowanym, określonym w rozporządzeniu ministra zdrowia z 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz.U. 2013 poz. 1462) pod nazwą „Badanie lekarskie stomatologiczne". Obejmuje ono również instruktaż higieny jamy ustnej. Istnieje zatem ryzyko podwójnego finansowania świadczeń.

Edukacja
Kampania edukacyjna ma być prowadzona w przedszkolach w wymiarze jednej godziny tygodniowo przez jeden miesiąc (w sumie cztery godziny zegarowe). Działania będą obejmowały naukę prawidłowej higieny jamy ustnej.

W ciągu dwóch miesięcy od zakończenia cyklu, działania edukacyjne będą powtórzone jednorazowo w wymiarze jednej godziny. Prelekcje oraz spotkania mają być prowadzone przez lekarza stomatologa oraz higienistkę stomatologiczną.

SŁOWA KLUCZOWE
próchnica dzieci   profilaktyka   AOTMiT  

POLECAMY W SERWISACH