PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

AOTMiT akceptuje profilaktykę próchnicy w Płocku

ms
20-02-2018, 07:46
AOTMiT akceptuje profilaktykę próchnicy w Płocku Walka z próchnicą w Płocku (foto: pixabay)
„Program profilaktyki próchnicy dla dzieci i młodzieży z Płocka w latach 2018-2020” - pozytywnie zaakceptowała Rada Przejrzystości AOTMiT, ale….

Cele programu
Celem głównym programu jest zwiększenie liczby dzieci, u których zastosowano profesjonalne metody profilaktyki stomatologicznej.

Dodatkowo sformułowano cztery cele szczegółowe. Jednakże cele, dotyczące zachęcania adresatów programu do dbania o swoje zęby - poprzez systematyczne i prawidłowe szczotkowanie oraz edukację rodziców - nie zostały sformułowane w sposób prawidłowy, ponieważ wskazują na działania, a nie na efekt jaki zamierza się osiągnąć - oceniła RP AOTMiT.

Poza tym pozostałe cele nie zostały w pełni skorelowane z regułą SMART, według której cel powinien być: szczegółowy, mierzalny, osiągalny, istotny i terminowy.

Populacja docelowa
Populację docelową stanowią dzieci w wieku 3-16 lat mieszkające w Płocku, a także ich rodzice i opiekunowie prawni.

Odsetek populacji, który ma zostać objęty programem zależy od etapu jego realizacji.

W projekcie wskazano, że działaniami edukacyjnymi zostanie objętych 100 proc. populacji docelowej (ok. 16156 osób).

Natomiast lakowanie zębów zostanie przeprowadzone wśród dzieci w wieku powyżej 8 lat. Szacowana liczebność populacji w wieku 8-16 lat wynosi 10212 osób. Nie wskazano odsetka populacji, u którego ma zostać wykonane lakowanie zębów.

Kryterium kwalifikacji do wzięcia udziału w programie to:
- wiek,
- adres zamieszkania,
- uzyskanie pisemnej zgody rodzica (opiekuna prawnego).

Koszt
Koszt całkowity realizacji programu oszacowano na 372 900 zł (124 300 zł rocznie). Natomiast , że koszt realizacji działań edukacyjnych będzie wynosił 14 300 zł, a koszt lakowanie zębów 110 000 zł.

Program ma być finansowany ze środków budżetu Płocka.

Planowane interwencje w ramach programu:
- edukacja dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców i opiekunów prawnych; 
- lakowanie zębów stałych u dzieci powyżej 8 roku życia.

Edukacja dzieci będzie się odbywać podczas zajęć przedszkolnych i szkolnych.

Zakres zagadnień, który ma być poruszany podczas edukacji, dotyczyć będzie m.in.:
- wpływu racjonalnego żywienia na zdrowie zębów i prawidłowy zgryz,
- kształtowania nawyków higienicznych zapobiegających chorobom zębów,
- ochrony zdrowia.

Projekt zakłada również spotkania z rodzicami i opiekunami prawnymi dzieci objętych programem, podczas których poruszane będą następujące tematy:
- istotność działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu próchnicy, chorób dziąseł i wad zgryzu,
- nauka prawidłowej techniki szczotkowania zębów u dzieci,
- kształtowanie świadomości systematycznego wykonywania zabiegów higienicznych,
- racjonalne odżywianie,
- okresowa kontrola zębów dzieci przez lekarza dentystę.

POLECAMY W SERWISACH