PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Anna Lella: wypełnienia z użyciem kompozytów światłoutwardzalnych to wyższy koszt świadczeń gwarantowanych

NRL/ms
16-01-2014, 08:06
Anna Lella: wypełnienia z użyciem kompozytów światłoutwardzalnych to wyższy koszt świadczeń gwarantowanych Lek. dent. Anna Lella (na zdjęciu): Wypełnienia z użyciem kompozytowych materiałów światłoutwardzalnych to wyższy koszt świadczeń gwarantowanych
Założenia zmian systemu organizacji i finansowania świadczeń stomatologicznych, realizowanych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, długo utrzymywano w tajemnicy. Koncepcję zmian opisuje pismo byłej szefowej NFZ Agnieszki Pachciarz do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza.

Komisja Stomatologiczna Naczelnej Rady Lekarskiej nie debatowała nad tym dokumentem (prezentujemy go tutaj), głównie ze względu na fakt, że dotarł on do członków KS NRL tuż przed obradami.

Na prośbę infoDENT24.pl lek. dent. Anna Lella, wiceprezes NRL, przedstawiła stanowisko KS NRL w sprawie inicjatywy Agnieszki Pachciarz. Przedstawiciele samorządu lekarskiego słusznie zauważają, że w postulowanych rozwiązaniach NFZ wskazuje na konieczność poniesienia dodatkowych kosztów ze względu na potrzebę zastąpienia wypełnień amalgamatem rtęci - kompozytowymi materiałami światłoutwardzalnymi. Obecnie takie wyższe koszty nie są uwzględniane przez NFZ w wycenach kontraktowych, czyli faktycznie są przerzucane na lekarzy dentystów.

Lek. dent. Anna Lella, wicprezes NRL, szefowa Komisji Stomatologicznej NRL: Odnośnie przekazanego przez MZ (na pisemny wniosek KS NRL) pisma NFZ, zawierającego propozycje zmian w koszyku świadczeń stomatologicznych, można wskazać, że jest to na chwilę obecną jedynie propozycja do ewentualnego rozważenia przez MZ.

Dotychczas propozycje te - co istotne, zgłoszone już w czerwcu ub.r. - nie zostały ujęte w żadnym oficjalnym dokumencie MZ.
Podczas posiedzenia KS NRL nie ustosunkowała się do propozycji NFZ w zakresie możliwości wprowadzenia współpłacenia za usługi stomatologiczne oferowane w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego i przedstawionych przez NFZ wariantów takiego rozwiązania - omawiane pismo NFZ zostało przekazane przez MZ w pełnej wersji tuż przez posiedzeniem.

KS NRL zwróciła uwagę, że w czerwcowym piśmie podkreślono, iż koszty świadczeń stomatologicznych wzrosną znacząco w razie finansowania wypełnień z użyciem kompozytowych materiałów światłoutwardzalnych, zamiast stosowanych dotychczas wypełnień amalgamatem rtęci.
A skoro NFZ jest świadomy znacznego zwiększenia kosztów wykonania świadczeń stomatologicznych udzielanych z użyciem materiałów światłoutwardzalnych, to z pewnością musi też wiedzieć, że lekarze dentyści, którzy w ramach kontraktu z Funduszem wykonują świadczenia stomatologiczne na rzecz dzieci i młodzieży, muszą stosować droższe materiały dentystyczne niż u osoby dorosłej. Mimo ponoszenia przez lekarza dentystę większych kosztów wykonania tego świadczenia, cena płacona przez NFZ nie ulega jednak zwiększeniu.

W związku z tym KS NRL skierował do NFZ pismo z kolejnym apelem o podjęcie działań mających na celu wprowadzenie mechanizmów pozwalających na rozliczanie świadczeń stomatologicznych udzielnych dzieciom i młodzieży do 18. roku życia na prawidłowym poziomie finansowym uwzględniającym zwiększony nakład pracy lekarza dentysty i wyższe koszty zastosowanych materiałów stomatologicznych.

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH