PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Agnieszka Ruchała-Tyszler: wspólny samorząd z poszanowaniem odrębności

Mirosław Stańczyk
12-05-2016, 12:48
Agnieszka Ruchała-Tyszler: wspólny samorząd z poszanowaniem odrębności Agnieszka Ruchała-Tyszler wiceprezes NRL (foto: archiwum)
- Jesteśmy za wspólnym samorządem z poszanowaniem odrębności zawodu lekarza dentysty. Należy wprowadzić takie rozwiązania legislacyjne, które zapewnią równoprawne funkcjonowanie dwóch zawodów w jednym samorządzie – przekonuje w stanowisku przekazanym infoDENT24.pl dr n. med. Agnieszka Ruchała-Tyszler, wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej, przewodnicząca Komisji Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej. Publikujemy je w całości (śródtytuły od redakcji).

   Na 13 i 14 maja 2016 r. zwołany został w Warszawie XIII Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Lekarzy. Tematem przewodnim są zmiany w regulaminie wyborów w samorządzie lekarskim oraz zmiany w regulaminach Krajowego Zjazdu Lekarzy oraz Naczelnej Rady Lekarskiej. Przed nami poważne wyzwania!

Na chwilę przed rozpoczęciem  Krajowego Zjazdu Lekarzy odbędzie się spotkanie delegatów na KZL lekarzy dentystów i członków Komisji Stomatologicznej NRL. Wydarzenie można rzec historyczne. Albowiem od lat lekarze dentyści domagali się zorganizowania takiego posiedzenia. Od  momentu objęcia przewodniczenia KS NRL uważałam, że jest ono potrzebne i konieczne.  Powód prosty - ustalenie wspólnych priorytetów działania, wskazówek co do ich realizacji.

Razem, ale...
Przed miesiącem przetoczyła się przez Polskę dyskusja na temat wizji samorządu. Razem czy osobno? Żałuje, że na zlecenie polityczne. Bo taka debata powinna mieć miejsce najpierw w samorządzie.

W kwestii rozdziału samorządu wypowiedziała się każda Okręgowa Izba Lekarska. Odpowiedź była jedna -  jesteśmy za wspólnym samorządem. Jednak przy tej okazji w wielu apelach zjazdowych, rad okręgowych został zasygnalizowany problem poszanowania odrębności zawodu lekarza dentysty we wspólnym samorządzie. Potrzeba wprowadzenia takich rozwiązań legislacyjnych, które zapewnią równoprawne funkcjonowanie dwóch zawodów w jednym samorządzie.

Tego głosu nie można lekceważyć, bo po raz kolejny został poruszony temat dotyczący poszanowania nas, lekarzy dentystów,  we wspólnym samorządzie.

Problemy lekarzy i problemy lekarzy dentystów
Dobry czas dla stomatologii powoli dobiega końca. Po latach tłustych, kiedy to w latach 90-tych uwolniono rynek usług dentystycznych, kiedy odnotowywano wzrost tzw. turystyki medycznej, teraz mamy do czynienia z pogarszającą się sytuacją  w stomatologii.

Wsłuchując się w głos środowiska, coraz częściej spotykam się z problemem spadających dochodów, wzrastającymi wymaganiami administracyjnymi, brakiem możliwości szkolenia specjalizacyjnego, czy zmaganiem się z firmami sieciowymi oraz  deprecjacją zawodu lekarza dentysty.

Nie bez znaczenia jest również temat niedoszacowanych świadczeń stomatologicznych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego i pogarszające się warunki współpracy z NFZ. To są aktualne wyzwania dla naszego samorządu. 

Z każdym rokiem wykonywanie naszych dwóch różnych zawodów: lekarza i lekarza dentysty coraz bardziej się różniło. Działo się tak niezależnie od naszej woli. Różnimy się diametralnie, poczynając od szkolenia przeddyplomowego, podyplomowego, możliwości realizowania specjalizacji, relacji z państwowym płatnikiem, na formie wykonywania zawodu - kończąc. Pamiętajmy, że prawie 100 procent lekarzy dentystów musi prowadzić działalność gospodarczą.

POLECAMY W SERWISACH