• jobDent jobDENT
    giełda pracy

    najnowsze oferty pracy

    Szukam pracy

  • kursDent kursDENT
    szukaj szkoleń
PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

A więc samorząd lekarski ma jacht! Z tym, że…

ms
02-06-2016, 12:24
A więc samorząd lekarski ma jacht! Z tym, że… Jachty samorządu lekarskiego (foto: pixabay)
Rację mieli posłowie dopytujący się o kilka jachtów samorządu lekarskiego. Coś jest na rzeczy. Z tym, że jacht, a w zasadzie łódź jest jedna. Nie zgadza się także sformułowanie zawarte w interpelacji poselskiej „kilka jachtów o znaczącej wartości”, gdyż wartość księgowa łódki, kupionej 13 lat temu za 7 tys. zł, wynosi zero zł.

W oficjalnym wyjaśnieniu prezesa NRL, skierowanym do ministra zdrowia, czytamy m.in.:

Naczelna Izba Lekarska nie jest i nigdy nie była właścicielem jachtu. Na zapytanie wysłane do okręgowych izb lekarskich 25 maja 2016 r. odpowiedziała większość okręgowych izb lekarskich (21 z 24 izb). Z nadesłanych informacji wynika, że 20 izb (Wojskowa Izba Lekarska oraz Okręgowe Izby Lekarskie w: Białymstoku, Bielsku-Białej, Bydgoszczy, Częstochowie, Gdańsku, Gorzowie Wielkopolskim, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Płocku, Poznaniu, Tarnowie, Toruniu, Szczecinie, Zielonej Górze) nie posiada jachtów.

Jedynie Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie kupiła łódkę w 2003 r. za kwotę 7 (siedem) tys. zł, z przeznaczeniem dla Lekarskiego Klubu Żeglarskiego „Bocianie Gniazdo”, działającego w ramach Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie. Łódka była wykorzystywana dla celów szkoleniowych i rekreacyjnych rodzin lekarskich. Obecnie łódka jest całkowicie zamortyzowana, a jej wartość księgowa wynosi zero zł. Stan techniczny łódki wskazuje na konieczność jej generalnego remontu albo kasację.

Jachty (czyli łódka) są mniej istotnym wątkiem wśród pytań, zawartych w interpelacji poselskiej, skierowanej do ministra zdrowia, a która w głównej mierze dotyczyła zasad gospodarowania finansami w ramach samorządu zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.

Na większość, mniej lub bardziej drażliwych kwestii, drążonych przez posłów, znamy już odpowiedź sygnowaną przez prezesa NRL (chociaż pytania parlamentarzystów kierowane były bezpośrednio do ministra zdrowia).

Wiemy zatem, że:

* Z wszystkich pobieranych przez izby okręgowe składek 15 proc. odprowadzane jest na działalność Naczelnej Izby Lekarskiej. Wpływy do Naczelnej Izby Lekarskiej stanowią te środki oraz środki ze zwrotu kosztów od Ministra Zdrowia za czynności przejęte od administracji państwowej. Do tej pory NIL nie otrzymywała z Ministerstwa Zdrowia pokrycia wszystkich wydatków przejętych od administracji, więc „dokładała” ze środków otrzymywanych od okręgowych izb lekarskich na działalność przejętą od administracji państwowej.

* Naczelna Izba Lekarska nie otrzymała dotacji w kwocie 16 mln zł. Naczelna Izba Lekarska ma otrzymać kwotę 1 229 748 zł tytułem zwrotu kosztów poniesionych na zadania realizowane w imieniu państwa w okresie dziesięciu lat (2005 - 2015).

* Naczelna Izba Lekarska, tak jak i okręgowe izby lekarskie, co roku otrzymuje dotację z budżetu państwa na pokrycie kosztów czynności administracyjnych związanych z realizacją zadań, o których mowa m.in. w ustawie o izbach lekarskich.

* Naczelna Izba Lekarska nie ma obowiązku stosowania przepisów o zamówieniach publicznych (informacja ta związana jest z wątkiem dotyczącym opracowania koncepcji przebudowy pomieszczeń w siedzibie NIL w Warszawie).

Całość pisma NRL tutaj

Czytaj także:

Izby lekarskie szukają jachtów. Na razie bezskutecznie.

Jachty izb lekarskich za składki lekarzy i lekarzy dentystów?

 

 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
NRL   Maciej Hamankiewicz   finansowanie  

POLECAMY W SERWISACH