PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

46 zł rocznie przeznacza NFZ na opiekę stomatologiczną nad dzieckiem

ms
23-10-2015, 08:07
46 zł rocznie przeznacza NFZ na opiekę stomatologiczną nad dzieckiem 46 zł na leczenie zębów dziecka (foto: pixabay)
Szacowane roczne wydatki na opiekę stomatologiczną, świadczoną przez sektor publiczny, nad dziećmi i młodzieżą – oscylują w granicach 46 zł na osobę - poinformował Igor Radziewicz-Winnicki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Wiceminister zdrowia podał, że w planie finansowym na 2013 r. NFZ przeznaczył na leczenie stomatologiczne 1,77 mld zł, co stanowiło 2,9 proc. środków finansowych zaplanowanych na świadczenia zdrowotne ogółem. Koszty świadczeń stomatologicznych udzielonych w 2013 r. na rzecz dzieci i młodzieży we wszystkich zakresach świadczeń stomatologicznych wyniosły 441,3 mln zł.

W 2015 r. na opiekę stomatologiczną ogółem przeznaczono 1,8 mld zł, co stanowi 2,7 proc. kosztów świadczeń zdrowotnych ogółem, a więc mniej niż w 2013 r. (2,9 proc.).

Igor Radziewicz-Winnicki dodał, że koszty grupowej profilaktyki fluorkowej, realizowanej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi, a prowadzonej u uczniów szkół podstawowych (klasy I-VI), znajdujących się na obszarach, gdzie poziom fluorków w wodzie pitnej nie przekracza wartości 1 mg/l, w 2014 r. wynosiły 10,3 mln zł. Profilaktykę fluorkową realizowano 6 razy w roku, w odstępach co 6 tygodni.

Według danych Ministerstwa Zdrowia w 2012/2013 r. gabinety stomatologiczne znajdowały się w 1092 szkołach, w tym w: 626 w szkołach podstawowych, 240 w gimnazjach, 96 liceach ogólnokształcących, 15 zasadniczych szkołach zawodowych, 93 technikach i 22 szkołach policealnych (liczba wszystkich gabinetów stomatologicznych wynosi 8888). Gabinety stomatologiczne, funkcjonujące w szkołach, stanowią 7,47 proc. wszystkich gabinetów stomatologicznych.

Wiceminister zdrowia przypomniał, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, dyrektorzy szkół nie mają obowiązku organizowania w szkołach gabinetów stomatologicznych, ale nie ma też żadnych przeciwwskazań do zakładania tam gabinetów stomatologicznych. Niektórzy stomatolodzy zakładają indywidualne praktyki stomatologiczne w dzierżawionych od szkoły pomieszczeniach.

W celu zapewnienia większej skuteczności działań w dziedzinie profilaktyki i leczenia stomatologicznego minister zdrowia:
- podjął prace nad prawnym uregulowaniem współpracy między pielęgniarką szkolną a lekarzem dentystą (karta badania profilaktycznego ucznia);

- zaangażował się we wprowadzenie książeczki zdrowia dziecka do dokumentacji medycznej dziecka, która to m.in. będzie stymulować lekarza dentystę do badania stanu zdrowia jamy ustnej dziecka i zapisywania wyników w tej książeczce (jednocześnie książeczka zdrowia dziecka będzie obligować rodziców do zgłaszania się z dzieckiem na badania);

- wystąpił do konsultanta krajowego w dziedzinie stomatologii dziecięcej z prośbą o podjęcie koordynacji prac konsultantów wojewódzkich w zakresie programów profilaktycznych finansowanych ze środków norweskich;

- wystąpił do NFZ z prośbą o zwiększenie odsetka środków finansowych przeznaczonych na stomatologiczne świadczenia profilaktyczne oraz zwiększenie liczby podpisywanych kontraktów w tym zakresie z lekarzami dentystami.

POLECAMY W SERWISACH