• jobDent jobDENT
    giełda pracy

    najnowsze oferty pracy

    Szukam pracy

  • kursDent kursDENT
    szukaj szkoleń
PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

12 uwag do kryteriów wyboru ofert w leczeniu stomatologicznym

ew
24-05-2016, 08:05
12 uwag do kryteriów wyboru ofert w leczeniu stomatologicznym Kryteria ofert w konkursach stomatologicznych do poprawki (foto: pixabay)
Prezydium NRL wypunktowało najważniejsze kwestie w leczeniu stomatologicznym, które powinny być uwzględnione w ostatecznej wersji rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie określenia szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej.

1. Konieczne jest wydzielenie zakresu stomatologii zachowawczej z endodoncją, brak takiego zakresu podważa istnienie takiej specjalizacji.

2. W zakresie stomatologii ogólnej, świadczeń udzielanych w znieczuleniu ogólnym, świadczeń stomatologicznej pomocy doraźnej oraz świadczeń wysokiego ryzyka - powinni być ujęci i tak samo oceniani wszyscy specjaliści i lekarze stomatologii ogólnej.
3. Radiowizjograf jest opatentowaną nazwą produktu jednej firmy. Prezydium proponuje wprowadzenie określenia radiografia cyfrowa w lokalizacji.

4. Wystarczające jest zatrudnienie personelu pomocniczego w połowie czasu pracy poradni nie wpłynie to na jakość udzielanych świadczeń.

5. W stomatologii realizacja całości umowy bez udziału podwykonawców jest niemożliwa.

6. Niezrozumiałe jest potraktowanie kryterium kompleksowości poprzez powiązanie udzielania świadczeń w jednym zakresie z faktem udzielania świadczeń w innych zakresach przy tak znacznej punktacji.

7. Nieracjonalne wydaje się warunkowanie punktacji od liczby wykonanych zabiegów w ostatnich 12 miesiącach. Podmioty, które obecnie nie realizują umów z NFZ, nie uzyskają dodatkowej punktacji w konkursie ofert.

8. Stosowanie kodów czterocyfrowych (ICD 10) w stomatologii jest bezzasadne.

9. Bezzasadne jest dodatkowe punktowanie tylko niektórych świadczeń z pominięciem innych (ust. 3 we wszystkich zakresach).

10. Zasadne byłoby jednakowe punktowanie wszystkich specjalistów w zakresie świadczeń udzielanych w znieczuleniu ogólnym.

11. Nieralane jest także zapewnienie serwisu sprzętu medycznego przez podmiot świadczący działalność serwisową na podstawie umowy z producentem danego wyrobu (nie ma takich serwisów).

12. Niezasadny i niejasny jest wymóg  dotyczący posiadania odrębnej aplikacji dedykowanej realizacji obowiązku zapewnienia bieżącej rejestracji świadczeniobiorców drogą elektroniczną, ze zwrotnym wskazaniem terminu. Poza tym pojęcie „odrębnej aplikacji” jest również nieprecyzyjne. Brak też powodu, dla którego miałaby to być odrębna aplikacja od programu do prowadzenia dokumentacji medycznej.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
kontraktowanie   NRL  

POLECAMY W SERWISACH