PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Zmiany w uznawaniu kwalifikacji zawodowych lekarza i lekarza dentysty

ws
07-01-2016, 08:10
Zmiany w uznawaniu kwalifikacji zawodowych lekarza i lekarza dentysty Zmiany w uznawaniu kwalifikacji dentysty (foto: infoDENT24.pl)
Nowe regulacje, w uchwalonej przez Sejm ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych, nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, dotyczą także - przynajmniej w części - lekarzy i lekarzy dentystów.

Jak informuje NRL, 18 stycznia 2016 r. (po podpisaniu przez prezydenta) powinny wejść w życie przepisy wdrażające dyrektywę o uznawaniu kwalifikacji zawodowej. Przepisy te wprowadzają m.in. zmiany do ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o izbach lekarskich.

NRL wyszczególnia kilka najistotniejszych zmian, istotnych z punktu widzenia lekarzy i lekarzy dentystów:

- wszystkie osoby, bez względu na posiadane obywatelstwo, które ukończyły studia medyczne w języku innym niż język polski, w celu uzyskania w Polsce prawa wykonywania zawodu lekarza albo lekarza dentysty bądź ograniczonego prawa wykonywania zawodu, będą zobowiązane wykazać znajomość języka polskiego poprzez złożenie egzaminu z języka polskiego przeprowadzanego przez Naczelną Radę Lekarską;

- za każde zaświadczenie, związane z procedurą uznawania kwalifikacji, wydawane przez okręgową radę lekarską albo Naczelną Radę Lekarską (na wniosek lekarza lub lekarza dentysty), będzie pobierana opłata w wysokości 3 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2016 r. wynagrodzenie to będzie wynosiło 1 850 zł, czyli za zaświadczenie należałoby zapłacić 55,50 zł );

- okręgowe rady lekarskie będą miały obowiązek wysyłać właściwym organom we wszystkich państwach UE informacje o lekarzu albo lekarzu dentyście, na którego został w Polsce nałożony zakaz wykonywania zawodu (stały bądź czasowy) albo ograniczenie w wykonywaniu zawodu.

Uwaga inne państwa członkowskie UE powinny od 18 stycznia 2016 r. również wdrożyć w swoich państwach nowelizację dyrektywy. W efekcie wkrótce można spodziewać się, że okręgowe rady lekarskie zaczną regularnie otrzymywać z innych państw informacje o zakazach wykonywania zawodu albo o ograniczeniach nakładanych na lekarzy i lekarzy dentystów.

W innych krajach UE mogą się także zmienić (a w niektórych już to nastąpiło) regulacje związane ze sposobem wykazywania znajomości języka danego państwa, jako wymogu uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu.

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
uznawanie kwalifikacji zawodowych   NRL   UE  

POLECAMY W SERWISACH