PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Zgoda zastępcza - kiedy może być wyrażona w imieniu pacjenta?

03-12-2012, 05:54
Zgoda zastępcza - kiedy może być wyrażona w imieniu pacjenta? (źródło: sxc.hu)
Zgoda zastępcza - kiedy może być wyrażona w imieniu pacjenta? (źródło: sxc.hu)
Zgoda zastępcza jest wyrażana przez uprawniony podmiot w sytuacji, gdy uzyskanie zgody od pacjenta jest niemożliwe albo utrudnione, a spowodowane jego wiekiem, bądź stanem zdrowia.

Zgoda zastępcza charakteryzuje się tym, że jest wyrażana w imieniu pacjenta małoletniego, ubezwłasnowolnionego, niezdolnego do świadomego wyrażenia zgody, przez inną osobę lub instytucję. Podmiotami uprawnionymi do wyrażenia zgody są, w zależności od okoliczności: przedstawiciel ustawowy bądź sąd opiekuńczy.

Przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę za pacjenta małoletniego (do ukończenia 16 roku życia) i jest nim, co do zasady, rodzic bądź osoba przysposabiająca. Gdy żadnemu z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska, wówczas zgodę wyraża opiekun ustanowiony dla pacjenta przez sąd opiekuńczy. Opiekun wyraża również zgodę, gdy zabiegowi medycznemu ma zostać poddana osoba ubezwłasnowolniona całkowicie.
Wymóg zgody zastępczej sądu opiekuńczego powstaje natomiast w sytuacji, gdy:
- pacjent małoletni bądź niezdolny do samodzielnego wyrażenia zgody nie ma przedstawiciela ustawowego, bądź porozumienie z nim nie jest możliwe,

- przedstawiciel ustawowy pacjenta odmówił zgody na świadczenie zdrowotne zalecane przez lekarza,

- pacjent małoletni (powyżej 16 roku życia), ubezwłasnowolniony, chory psychicznie lub upośledzony umysłowo, lecz dysponujący dostatecznym rozeznaniem sprzeciwia się czynnościom medycznym,

- sąd działa jako rozjemca wobec kolizji woli pacjenta z wolą jego przedstawiciela ustawowego, bądź w razie kolizji woli pacjenta i jego przedstawiciela ustawowego z jednej strony, a stanowiskiem lekarzy co do zasadności dokonania zabiegu z drugiej strony,

- zachodzi konieczność przeprowadzenia zabiegu o podwyższonym ryzyku w stosunku do pacjenta ubezwłasnowolnionego częściowo,

- zachodzi konieczność uzyskania zgody podwójnej (kumulatywnej), a powstała kolizja woli pacjenta i jego przedstawiciela ustawowego.

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH