PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Zgoda pacjenta mimowolne narzędzie zniechęcające do zabiegu

08-07-2013, 00:02
Zgoda pacjenta  mimowolne narzędzie zniechęcające do zabiegu (foto: Fotolia/PTWP)
Zgoda pacjenta mimowolne narzędzie zniechęcające do zabiegu (foto: Fotolia/PTWP)
Kto z lekarzy dentystów przedstawia pacjentom do podpisu dokument stanowiący zgodę na zabieg, na przykład na leczenie chirurgiczne zębów? O ile pacjent dokument taki przeczyta ze zrozumieniem pojawia się niebezpieczeństwo, że zabieg ten nie dojdzie do skutku.

Są dwie szkoły konstruowania treści zgód pacjenta na poddanie się zabiegowi stomatologicznemu. Minimalistyczna, która ogranicza się do uzyskania podpisu pod sformułowaniem typu: zgadzam się na przeprowadzenie zabiegu wybielania zębów i zostałem poinformowany o ewentualnych efektach ubocznych. Zgoda ta ma tylko jeden walor jest krótka. Brak wyspecyfikowanych zagrożeń być może nie wzbudza niepokoju osoby korzystającej z usługi stomatologicznej, ale... z drugiej strony zgoda taka ma poważną wadę, jest bezużyteczna w przypadku gdy coś pójdzie nie tak, a pacjent zechce dochodzić swoich praw na drodze sądowej. Problem tkwi w braku wyszczególnionych konkretnych zagrożeń. Nie sposób wówczas udowodnić, że przestrzegano przed ściśle określonymi powikłaniami, do których niestety doszło.

Tak więc konstruowanie dokumentów o zdawkowych treściach nie ma jakiegokolwiek sensu.

Dokument chroniący lekarza dentystę przed roszczeniami ze strony niezadowolonego pacjenta z pewnością musi zawierać możliwie pełną listę efektów niepożądanych, z którymi powinna zaznajomić się osoba siadająca na fotelu dentystycznym. Kto ma jednak odwagę na spreparowanie takiego wykazu zagrożeń?

Jak ma wyglądać modelowy zapis dotyczący zgody pacjenta w przypadku poddania się leczeniu chirurgicznemu zębów, dowiedzieć się można studiując taki dokument przygotowany przez Zespół Radców Prawnych Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie.

ZGODA PACJENTA NA LECZENIE CHIRURGICZNE - WSZCZEPIENIE IMPLANTÓW

Imię i nazwisko pacjenta, nr PESEL........................................................................................

Zgodnie z art. 32 35 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jednolity Dz. U. z 2008 nr 136 poz. 857 z późniejszymi zmianami) oraz art. 16 -18 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2009 r. Nr 52 poz. 417 z późn. zm.) wyrażam zgodę na leczenie chirurgiczne - wszczepienie implantów zęba/zębów
przez lek. dent. ..    w

Oświadczam, że udzieliłem(-am) wyczerpujących i prawdziwych informacji co do mojego stanu zdrowia - zgodnie z ankietą stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego oświadczenia. O wszelkich zmianach stanu mojego zdrowia zobowiązuję się powiadomić lekarza prowadzącego. Przyjmuję do wiadomości, że w/w są danymi poufnymi. Wyrażam zgodę na wykonanie dokumentacji radiologicznej i fotograficznej.

POLECAMY W SERWISACH