• jobDent jobDENT
    giełda pracy

    najnowsze oferty pracy

    Szukam pracy

  • kursDent kursDENT
    szukaj szkoleń
PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Zeszlifowany ząb przyczyną walki w sądzie o 150 tys. zł

ms
31-10-2016, 11:25
Zeszlifowany ząb przyczyną walki w sądzie o 150 tys. zł Wina dentystki, ale nie za 150 tys. zł (foto: pixabay)
Pacjentka zażądała do dentystki 100 tys. zł zadośćuczynienia i 50 tys. zł odszkodowania, gdyż - w związku z wadliwym wykonaniem usługi stomatologicznej - doznała krzywdy i szkody. Sąd zmniejszył tę kwotę zaledwie do 5 tys. zł.

Cztery lata leczenia
Pacjentka zgłosiła się dentysty w celu założenia mostów oraz wyeliminowania pojawiających się stanów zapalnych. Leczyła się w tym gabinecie stomatologicznym bez mała przez cztery lata.

Wstępna kalkulacja kosztów mostu to 9,6 tys. zł (minus 0,5 tys. zł rabatu).

Feralny ząb 37
Leczeniem objęto także ząb 37. Ząb ten nie był rozważany jako filar dolnego mostu, natomiast zakres jego leczenia był wystarczający, by nadać mu taką funkcję. Planowano wykonanie mostu od zęba 46 do 35, z dostawieniem brakującego zęba 36.

Przystąpiono do szlifowania zębów pod most i zrealizowano wyciski anatomiczne w celu wykonania mostu obejmującego zęby 46-36. Podczas szlifowania doszło do skaryfikacji szkliwa zęba 37. W związku z tym zalecono odbudowę jego punktu stycznego na koszt dentystki, przy czym stwierdzono konieczność poprawy efektu kosmetycznego przy pomocy żywic porcelanowych.

Leczenie wieloetapowe
Kolejne czynności to:
- założenie dolnego most na cemencie czasowym;
- kontrola mostu;
- korekta w zgryzie w okolicach zęba 46;
- zaimpregnowanie szkliwa zęba 37;
- odbudowanie punktu stycznego zęba 37 materiałem światłoutwardzalnym;
- zaplanowanie uzupełnienia punktu stycznego na koszt dentysty;
- propozycja wymiany wypełnienia na powierzchni żującej i dystalnej - z uwagi na niekosmetyczne wypełnienia (na to pacjentka nie zgodziła się);
- zamontowanie mostu czasowo na mocniejszym cemencie;
- wyznaczenie terminu wizyty - w celu założenia stałego mostu.

Przed założeniem stałego mostu pacjentka zażądała ponownego wypełnienia zęba nr 37, nie akceptowała bowiem dotychczasowego koloru wypełnienia.

Spór o pieniądze za ząb 37
Podczas ostatniej wizyty pacjentki w gabinecie wykonano RTG zęba 37 i wymieniono jego wypełnienie ze wskazań estetycznych, pierwotne wypełnienie bowiem, wykonane na koszt dentysty, miało inny kolor niż most i reszta uzębienia.

Pacjentka odmówiła zapłaty za ponowne wypełnienie zęba 37 i na tym tle doszło do scysji między personelem ośrodka a kobietą i jej rodzicami. W konsekwencji leczenie protetyczne nie odbyło się.

W żuchwie powódki są zblokowane korony na zębach, a w zębach 47 i 37 są wypełnienia.

Żądania powódki
Powódka wezwała dentystę do zapłaty 150 tys. zł, ten zaś wezwał ją do zapłaty 710 zł - reszty należności za usługę protetyczną i wypełnienie zęba 37.

Błąd dentystki
Sąd uznał, że przez przeoczenie i niestaranne przygotowanie dentysty do podejmowanego leczenia doszło do zeszlifowania zęba 37, co było działaniem nieprawidłowym i niekoniecznym. W tej sytuacji należało ząb ten, w miarę możliwości, odbudować do stanu poprzedniego, nie sposób było jednak dobrać koloru wypełnienia do koloru zębów pacjentki.

Nieprawidłowości w dokumentacji medycznej
Sąd ustalił, że dokumentacja medyczna powódki zawiera nieprawdziwy zapis dotyczący wizyty, podczas której wykonano skaryfikację zęba 37, opatrzono to komentarzem o odstąpieniu od decyzji o wykorzystaniu tego zęba jako filaru mostu porcelanowego.

SŁOWA KLUCZOWE
sąd   błąd dentysty  

POLECAMY W SERWISACH