• jobDent jobDENT
    giełda pracy

    najnowsze oferty pracy

    Szukam pracy

  • kursDent kursDENT
    szukaj szkoleń
PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Zespoły biegłych sądowych będą przy izbach lekarskich

ne
07-06-2016, 08:14
Zespoły biegłych sądowych będą przy izbach lekarskich Biegli sądowi z zakresu medycyny już wkrótce przy OIL (fot: pixabay)
Prace nad utworzeniem zespołów biegłych sądowych w toku. Pomoc prokuratorów deklaruje Grzegorz Kiec, prezes Stowarzyszenia Prokuratorów Rzeczpospolitej Polskiej.

Grzegorz Kiec zadeklarował pomoc Stowarzyszenia Prokuratorów RP w pracach specjalnego zespołu roboczego do prac nad utworzeniem zespołów biegłych.

Sama inicjatywa utworzenia i funkcjonowania zespołów biegłych sądowych przy izbach lekarskich, rozpoczęta w kwietniu 2016 r., nabiera rozmachu.  Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej omówiło wstępne założenia tego przedsięwzięcia. Sprawa została skierowana na najbliższe posiedzenie Naczelnej Rady Lekarskiej, które odbędzie się 16-17 czerwca 2016 r.

Zespół roboczy
Powstał specjalny zespół roboczy do prac nad utworzeniem zespołów biegłych sądowych przy izbach lekarskich. W jego skład wchodzą: Romuald Krajewski, Krzysztof Kordel, Leszek Dudziński, Julian Wróbel, Teresa Bieńko i Jerzy Nosarzewski.

Dyskusje w Okręgowych Radach Lekarskich
Maciej Hamankiewicz, prezes NRL zwrócił się do prezesów ORL o przedstawienie stanowiska co do inicjatywy utworzenia przy izbach lekarskich zespołów biegłych. Będzie trzeba rozstrzygnąć czy:

- wpisać izby lekarskie na listę "biegłych instutucjonalnych", z zapewnieniem fakultatywności wpisu,
- opinia będzie wydawana w przypadku wszystkich spraw, w których potrzebna jest ocena medyczna, czy tylko spraw tzw. błędów medycznych,
- objąć projektem wszystkie specjalizacje lekarskie i lekarsko-dentystyczne,
- jak opracować zasady współpracy z organami procesowymi na etapie ustalania, czy przyjąć opinię do wykonania, w tym określania terminu sporządzenia opinii oraz kosztorysu wynagrodzenia i zwrotu wydatków,
- jak zapewnić współpracę poszczególnych izb lekarskich i nadzoru administracyjnego nad zespołami biegłych przy założeniu, że projekt będzie miał zasięg ogólnopolski,
- jak zorganizować szkolenia dla lekarzy i lekarzy dentystów uczestniczących w pracach zespołów biegłych.

Blaski i cienie bycia biegłym sądowym
Praktycznie to biegli „wydają” wyroki, gdyż sędzia ma prawo jedynie zanegować wartość opinii biegłego i sięgnąć po inną. Jeżeli w sprawie istnieje potrzeba wykorzystania wiadomości specjalnych dla stwierdzenia okoliczności o istotnym znaczeniu dla jej rozstrzygnięcia, nie ma możliwości zrezygnowania z opinii albo zastąpienia jej innymi dowodami, lub też własną wiedzą sądu – pisze na swoim blogu Jolanta Budzowska, radca prawny.
Jeśli pełnomocnik (radca prawny, adwokat) strony procesu nie zakwestionuje skutecznie opinii i nie wskaże sądowi jej mankamentów, to sędzia nie ma interesu w tym, żeby „drążyć”, czy opinia jest rzeczywiście sporządzona w oparciu o aktualną wiedzę medyczną i poparta rzetelną analizą akt.

SŁOWA KLUCZOWE
dentysta   NIL   biegli sądowi z zakresu medycyny  

POLECAMY W SERWISACH