PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Zbliża się termin złożenia sprawozdań statystycznych za 2012 r.

15-01-2013, 23:55
Zbliża się termin złożenia sprawozdań statystycznych za 2012 r. (fot. sxc.hu)
Zbliża się termin złożenia sprawozdań statystycznych za 2012 r. (fot. sxc.hu)
Do połowy lutego należy sporządzić sprawozdania za rok 2012 w zakresie statystyki publicznej ministra zdrowia. Obowiązek sprawozdawczy dotyczy wszystkich praktyk zawodowych lekarzy, niezależnie od tego czy posiadają umowę z NFZ na świadczenie usług medycznych, czy też nie.

Termin składania sprawozdań mija 15 lutego 2013 r. Lekarzy dentystów najbardziej interesują formularze:

MZ 88 sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą (pobierz formularz - MZ-88_2012)

MZ 89 sprawozdanie o specjalistach zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą (pobierz formularz - MZ-89_2012)

Zgodnie z programem badań statystycznych, podmioty o liczbie pracujących powyżej 5 osób (niezależnie od formy zatrudnienia) mają obowiązek sporządzać sprawozdania za 2012 rok w formie elektronicznej poprzez stronę internetową Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia www.csioz.gov.pl w zakładce Statystyka Publiczna/System Statystyki Resortowej Ministra Zdrowia SSRMZ. Wypełnienie sprawozdań w formie elektronicznej wymaga wcześniejszej rejestracji w systemie SSRMZ.  Dotyczy to również wszystkich użytkowników poprzedniego systemu sprawozdawczego SSM.

Dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób, dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej.

W przypadku sporządzenia sprawozdań w formie papierowej, należy pobrać odpowiedni formularz ze strony Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (lub Wojewódzkiego Centrum Zdrowia Publicznego)

Ustawa o statystyce publicznej z dnia 29 czerwca 1995 r. (Dz.U. nr 88, poz. 439 z późn. zm.) oraz program badań statystycznych statystyki publicznej (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2011r. - Dz.U. z 2011r. Nr 173, poz. 1030), nakładają na podmioty wykonujący działalność leczniczą, w tym również praktyki zawodowe lekarzy i pielęgniarek, obowiązki w zakresie sporządzania i przekazywania sprawozdań statystycznych na formularzach opatrzonych symbolem MZ (badania statystyczne koordynowane przez Ministra Zdrowia).
Zgodnie z art.7 powyższej ustawy "... jeżeli ujęte w programie badań statystycznych statystki publicznej badanie prowadzone jest na zasadzie obowiązku, podmioty określone w programie są obowiązane do udzielania i przekazywania prowadzącemu badanie pełnych i wyczerpujących informacji w zakresie, formie i terminach określonych szczegółowo w tym programie" Za niewywiązanie się z obowiązku statystycznego bądź przekazania danych statystycznych po upływie wyznaczonego terminu grożą konsekwencje prawne, określone w art. 57 i 58 ustawy o statystyce publicznej.
Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH