PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Zawieś plakat o prawach pacjenta!

RPP/szaft
19-11-2014, 12:22
Zawieś plakat o prawach pacjenta! Plakat mogą wykorzystać wszystkie placówki posiadające kontrakt z NFZ
Rzecznik Praw Pacjenta stworzył plakat informacyjny, na którym zostały zamieszczone wszystkie prawa jakie przysługują pacjentom. Rzecznik prosi o wydrukowanie plakatu oraz zamieszczenie go w widocznym miejscu, a także o zamieszczenie wersji elektronicznej publikacji na stronach internetowych gabinetów..
Na publikacji widnieje kontakt do Biura Rzecznika Praw Pacjenta m.in. numer bezpłatnej ogólnopolskiej infolinii, na który pacjenci mogą zadzwonić w każdej sytuacji, gdy uważają, że któreś z ich praw zostało naruszone.

Plakat został udostępniony wszystkim placówkom medycznym na terenie Polski posiadającym kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Zgodnie z art. 11 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, każdy pacjent ma prawo do informacji o prawach jakie mu przysługują zarówno podczas hospitalizacji, jak i w każdej sytuacji, gdy udzielane są mu świadczenia zdrowotne. Świadczeniodawcy natomiast zobowiązani są taką informację umieścić w widocznym miejscu na terenie placówki medycznej. Natomiast odbiorcą plakatu jest praktycznie każda osoba znajdująca się na terenie placówki medycznej - pacjent, jego opiekun, osoby odwiedzające, czy
też personel medyczny.

Więcej (również elektroczna wersja plakatu): bpp.gov.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
NFZ   prawa pacjenta   rzecznik praw pacjenta  

POLECAMY W SERWISACH