• jobDent jobDENT
  giełda pracy

  najnowsze oferty pracy

  Szukam pracy

 • kursDent kursDENT
  szukaj szkoleń

  najnowsze oferty szkoleń

PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Zaświadczenia m.in. o uznawaniu kwalifikacji zawodowych – płatne

ws
20-01-2016, 11:18
Zaświadczenia m.in. o uznawaniu kwalifikacji zawodowych – płatne 55,50 zł za zaświadczenia wydawane przez ORL (foto: pixabay)
Za każde zaświadczenie, związane z procedurą uznawania kwalifikacji zawodowych, wydawane przez Okręgowe Rady Lekarskie, od 18 stycznia 2016 r. pobierana jest opłata w wysokości 55,50 zł.

Kwota ta odpowiada 3 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w roku wydania zaświadczenia (minimalne wynagrodzenie za pracę w 2016 r. wynosi 1850 zł).

Obowiązek pobierania opłat zaświadczeń wynika z art. 6 ust. 13 ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Przepis ten został dodany na mocy art. 64 pkt. 4 lit. c ustawy z 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65). Regulacja te weszła w życie 18 stycznia 2016 r.

Stosowny ustęp brzmi: Za każde zaświadczenie, o którym mowa w ust. 11 i 12, pobiera się opłatę w wysokości 3 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008), obowiązującego w roku wydania zaświadczenia. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy rady, która wydała to zaświadczenie.

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
NRL   kwalifikacje zawodowe   opłaty  

POLECAMY W SERWISACH