PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Zaświadczenia lekarskie tylko po osobistym zbadaniu pacjenta

ms
18-05-2016, 08:57
Zaświadczenia lekarskie tylko po osobistym zbadaniu pacjenta Michał Grabiec, radca prawny (foto: archiwum)
Na wokandy sądowe trafiają sprawy w których lekarzowi, uprawnionemu do wystawiania zaświadczeń lekarskich, zarzuca się popełnienie przestępstwa poświadczenia nieprawdy. Jeden z licznych przykładów dla infoDENT24.pl omawia Michał Grabiec, radca prawny.

W jednym z wyroków (sygn. akt III KK 29/11) Sąd Najwyższy stwierdził, że wystawienie przez lekarza zaświadczenie o stanie zdrowia bez uprzedniego zbadania pacjenta stanowi przestępstwo poświadczenia nieprawdy, w sytuacji kiedy w treści zaświadczenia poświadczono jego  osobiste stawiennictwo.

Zarzut popełnienia fałszu intelektualnego występuje najczęściej, gdy oskarżony, nie chcąc stawić się przed sądem (dążąc do przedłużenia postępowania, aby doprowadzić przykładowo do przedawnienia karalności przestępstwa), zapewnia sobie wystawione przez lekarza zaświadczenie, stwierdzające niemożność uczestniczenia oskarżonego w rozprawie.

Zgodnie z art. 271 Kodeksu karnego, osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, która poświadcza w nim nieprawdę - co do okoliczności mającej znaczenie prawne, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Skutki prawne wystawiania tego typu zaświadczeń mogą mieć wpływ na karierę zawodową lekarza stomatologa. Oprócz kary pozbawienia wolności, sąd może w wyroku orzec środek karny pozbawienia prawa wykonywania zawodu lekarza na okres od 1 roku do 15 lat. W praktyce tak drakońskie kary nie bywają stosowane często jednak warto pamiętać, że zagrożenie jest poważne.

Z drugiej strony należy zwrócić uwagę, że wystawienie fikcyjnego zaświadczenia lekarskiego godzi w zasady etyki zawodowej i może skutkować wszczęciem postępowania przed rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej lekarzy.  

W ubiegłym roku szeroko komentowany w literaturze prawniczej i medycznej był przypadek lekarza sądowego, specjalisty chorób wewnętrznych, który wystawiał zaświadczenia lekarskie stwierdzające brak możliwości uczestniczenia w rozprawie sądowej z uwagi na ciężkie schorzenie kręgosłupa oskarżonego pacjenta.

Rozstrzygający sprawę sąd karny powziął wątpliwość co do prawdziwości postawionej przez lekarza diagnozy i powiadomił rzecznika odpowiedzialności zawodowej lekarzy, który przeprowadził postępowanie wyjaśniające zakończone wniesieniem wniosku o ukaranie do Okręgowego Sądu Lekarskiego. 

Lekarzowi zarzucono naruszenie szeregu zapisów Kodeksu Etyki Lekarskie oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (m.in. naruszenie godności zawodu, brak osobistego zbadania pacjenta, postawienie diagnozy wykraczającej poza specjalizację lekarza).

Okręgowy Sąd Lekarski uznał winę lekarza i wymierzył stosunkowo łagodną karę upomnienia. Sąd dyscyplinarny stwierdził, że lekarz swoim postępowaniem podważył zaufanie do zawodu.

Warto zatem pamiętać, że lekarz stomatolog, wystawiający jakikolwiek dokument związany z leczeniem, powinien zawsze osobiście zbadać pacjenta (poza wyjątkami związanymi z tzw. telemedycyną, która została w pewnym zakresie dopuszczona  - poprzez zmianę ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia) i nie orzekać w sprawie chorób wykraczających poza zakres posiadanej specjalizacji.

W przeciwnym wypadku, ryzyko poniesienia odpowiedzialności za popełnione przestępstwo lub przewinienie zawodowe jest wysokie.  Natomiast skazanie za taki czyn może z kolei spowodować komplikacje w karierze zawodowej lekarza stomatologa. 

Michał Grabiec, radca prawny specjalizujący się w tematyce prawa medycznego. Zajmuje się obsługą prawną podmiotów leczniczych i reprezentacją procesową w medycznych postępowaniach cywilnych, karnych i dyscyplinarnych. Prowadzi wykłady i szkolenia z zakresu prawa medycznego. Twórca blogów oskarzeni.pl oraz blogoprawachpacjenta.com.pl, autor e-booka pt. „Prawa pacjenta dla lekarzy".

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
sąd   zaświadczenie lekarskie   Michał Grabiec  

POLECAMY W SERWISACH