PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Zanim zaadaptujesz lokal na gabinet stomatologiczny

ms
09-11-2017, 11:46
Zanim zaadaptujesz lokal na gabinet stomatologiczny Powstaje nowy gabinet stomatologiczny (foto: pixabay)
Uzyskanie pozytywnej opinii uprawnionych organów daje gwarancję, iż wydatkowanie środków będzie celowe, a użytkowanie obiektów - prowadzone zgodnie z przepisami prawa, w tym wymogami higieniczno-sanitarnymi.

Uzgodnienie dokumentacji projektowej z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym (budowa nowego obiektu, adaptacja istniejących pomieszczeń do nowej funkcji, modernizacja i dostosowanie do nowego zakresu działalności) pozwala na uniknięcie niekiedy bardzo kosztownych błędów. Daje to gwarancję, iż wydatkowanie środków będzie celowe, a użytkowanie obiektów - prowadzone zgodnie z przepisami,  w tym wymogami higieniczno-sanitarnymi.

Uzgodnienie w zakresie wymagań higieniczno-sanitarnych obejmuje dokumentację projektową w częściach: technologicznej, architektoniczno-budowlanej, w tym plan zagospodarowania terenu oraz instalacji sanitarnych.

Zaopiniowanie dokumentacji projektowej może być przeprowadzone przez osoby prywatne, posiadające stosowną wiedzę oraz uprawnienia nadane na mocy rozporządzenia ministra zdrowia z 29 listopada 2002 r. w sprawie rzeczoznawców do spraw sanitarno-higienicznych.

Lista osób, posiadających uprawnienia do tego typu czynności, zamieszczona jest na ogólnodostępnej stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego gis.gov.pl.

Wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej złożyć można do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego osobiście (np. poprzez pełnomocnika) lub za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą.

Sprawy związane z uzgodnieniem dokumentacji projektowej są przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, jednak biorąc pod uwagę fakt, iż wymagają one prowadzenia postępowania wyjaśniającego (konieczność szczegółowej analizy przedłożonych materiałów) termin ten nie może być dłuższy niż 30 dni.

Dokumentacja projektowa obiektu (lokalu) powinna uwzględniać przepisy:
Ustawy z 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1332);
Rozporządzenia ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. z 2015 r. poz. 1422;
Rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.);
Rozporządzenia ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1554 ze zm.) oraz przepisami szczegółowymi dla danej działalności.

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
Sanepid   prawo budowlane  

POLECAMY W SERWISACH