• jobDent jobDENT
  giełda pracy

  najnowsze oferty pracy

  Szukam pracy

 • kursDent kursDENT
  szukaj szkoleń

  najnowsze oferty szkoleń

PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Zakres zachowania tajemnicy lekarskiej, a rodzaj prowadzonego postępowania

ms
18-02-2016, 10:27
Zakres zachowania tajemnicy lekarskiej, a rodzaj prowadzonego postępowania Tajemnica lekarska w świetle prawa (foto: freeimages)
Tajemnica lekarska: kiedy ją zachować można, kiedy  należy, a w jakich przypadkach nie jest to możliwe – tłumaczy Czytelnikom infoDENT24.pl Michał Grabiec, radca prawny specjalizujący się w tematyce prawa medycznego.

   Radca prawny Michał Grabiec

Często w toku prowadzonych postępowań (karnych, cywilnych, dyscyplinarnych, z tytułu zdarzeń medycznych) lekarz dentysta występuje jako świadek, posiadający wiedzę o istotnych kwestiach dotyczących leczenia. Wydawać się może, że w takich sytuacjach lekarz uprawniony jest przekazać wszelkie informacje o stanie zdrowia pacjenta. Tak jednak nie jest. W niektórych przypadkach nieuprawnione ujawnienie tajemnicy lekarskiej może prowadzić do odpowiedzialności karnej, dyscyplinarnej lub cywilnej lekarza dentysty.

Obowiązek zachowania tajemnicy lekarskiej jest immanentną cechą zawodu lekarza i lekarza dentysty. Zgodnie z art. 23 Kodeksu Etyki Lekarskiej (KEL), tajemnicą  objęte są wiadomości o pacjencie i jego otoczeniu, uzyskane przez lekarza w związku z wykonywanymi czynnościami zawodowymi. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej dotyczy także przypadku śmierci pacjenta.

Zwolnienie z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej
Zwolnienie z obowiązku zachowania tajemnicy jest absolutnym wyjątkiem, dopuszczonym w niewielu przypadkach. KEL zawiera kilka przypadków, w których dozwolone jest przekazanie tajemnicy innym osobom. Z uwagi na zasadę autonomii pacjenta, z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej może lekarza stomatologa zwolnić sam pacjent. W takim przypadku sytuacja jest względnie prosta.

Na gruncie KEL zwolnienie z tajemnicy obejmuje także informacje, przekazywane innemu lekarzowi - w związku z zachowaniem ciągłości leczenia pacjenta lub wydaniem orzeczenia o stanie zdrowia.

Ponadto zachowanie tajemnicy lekarskiej nie obowiązuje, jeżeli zachowanie tajemnicy może istotnie zagrażać życiu lub zdrowiu pacjenta lub innych osób.

Najbardziej enigmatyczną sytuacją jest zwolnienie z zachowania tajemnicy lekarskiej w przypadku jeżeli „zobowiązują do tego przepisy prawa”. Takim przypadkiem jest przekazanie właściwej inspekcji sanitarnej informacji o podejrzeniu zakażenia. Bardziej skomplikowana sytuacja występuje w przypadku lekarza występującego w charakterze strony lub świadka w toczącym się postępowaniu.  

Postępowanie karne
Każda osoba, wezwana przed sąd, ma obowiązek złożenia zeznań w prowadzonym postępowaniu karnym. Przedstawiciele pewnych grup zawodowych (m.in. lekarze, prawnicy) powinni jednak odmówić złożenia zeznań, jeżeli mogłoby się to wiązać z ujawnieniem tajemnicy zawodowej.

Jednak nawet w takim przypadku, przesłuchanie lekarza, co do faktów stanowiących tajemnicę lekarską, jest możliwe, jeżeli jest to niezbędne dla dobra tzw. wymiaru sprawiedliwości, a okoliczność nie może być ustalona na podstawie innego dowodu.

POLECAMY W SERWISACH