PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Zagraniczni lekarze i lekarze dentyści w Polsce? Jest kilka ale.

ms
30-10-2017, 07:38
Zagraniczni lekarze i lekarze dentyści w Polsce? Jest kilka ale. Lekarze i lekarze dentyści spoza Polski zapraszani nad Wisłę (foto: pixabay)
Minister zdrowia wspomniał o pracach nad zmianami zasad i wymogów uzyskania w Polsce uprawnień do wykonywania zawodu lekarza albo lekarza dentysty przez osoby pochodzące z państw nie należących do UE. NRL nie ma nic przeciwko temu, jednak zgłasza kilka zasadniczych uwag.

Naczelna Rada Lekarska nie jest w żaden sposób przeciwna przyznawaniu uprawnień zawodowych lekarzom cudzoziemcom pod warunkiem, że spełniają niezbędne wymogi.

Oto niektóre pytania, które pojawiły się po stronie NRL.

A co z należytym poziomem wykształcenia lekarzy i lekarzy dentystów?
NRL przypomina, że w przypadku osób, które odbyły studia medyczne poza UE, procedura prowadząca do uzyskania w Polsce wymaganych kwalifikacji powinna obejmować:
- nostryfikację dyplomu przez polską uczelnię medyczną, polegającą na porównaniu programu odbytych studiów medycznych z programem studiów w Polsce;
- odbycie stażu podyplomowego albo uznanie przez ministra zdrowia za równoważny stażu odbytego za granicą bądź nabytego za granicą doświadczenia zawodowego;
- złożenie, z wynikiem pozytywnym, egzaminu państwowego – Lekarskiego Egzaminu Końcowego albo Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego.

A co z językiem polskim?
NRL przypomina, że warunkiem wykonywania w Polsce zawodu lekarza albo lekarza dentysty jest także odpowiednia znajomość języka polskiego

A co z nienaganną postawą etyczną?
NRL przypomina, że warunkiem wykonywania w Polsce zawodu lekarza albo lekarza dentysty jest także nienaganna postawa etyczna, którą należy wykazać zaświadczeniem o niekaralności z państwa pochodzenia.

A co z konsultacjami z samorządem lekarzy i lekarzy dentystów?
NRL przypomina, że wszelkie prace nad przepisami regulującymi wymogi i procedury związane z dostępem do wykonywania w Polsce zawodów lekarza oraz lekarza dentysty powinny być prowadzone w ścisłej współpracy z samorządem lekarskim,

A co z etycznymi zasadami rekrutowania lekarzy spoza Polski?
NRL przypomina, że państwo polskie – czego samo się niejednokrotnie domagało – powinno postępować zgodnie z międzynarodowymi zaleceniami dotyczącymi etycznych zasad rekrutowania zagranicznych pracowników ochrony zdrowia.

Stanowisko Nr 17/17/VII NRL z 27 października 2017 r.

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
NRL   nostryfikacja   dentyści zagranicą  

POLECAMY W SERWISACH