• jobDent jobDENT
  giełda pracy

  najnowsze oferty pracy

  Szukam pracy

 • kursDent kursDENT
  szukaj szkoleń

  najnowsze oferty szkoleń

PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Wyższa składka członkowska jest faktem

NRL/ms
08-01-2015, 08:11
Wyższa składka członkowska jest faktem Wyższa składka na samorząd (foto: sxc.hu)
Uchwała Naczelnej Rady Lekarskiej z 5 września 2014 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej (60 zł miesięcznie) weszła w życie od 1 stycznia 2015 r. Oznacza to, że kolejne składki trzeba płacić już w nowym, wyższym wymiarze.

Pamiętać należy, że lekarz dentysta, posiadający ograniczone prawo wykonywania zawodu (stażysta), płaci stawkę w wysokości 10 zł miesięcznie.

Obowiązek opłacania składki powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym lekarz dentysta (stażysta(:
- został wpisany do rejestru członków okręgowej lub wojskowej izby lekarskiej;
- utracił prawo do zwolnienia z obowiązku opłacania składki.

Składkę za dany miesiąc opłaca się do końca tego miesiąca (lub z dowolnym wyprzedzeniem).
Od zaległych składek nalicza się odsetki ustawowe od dnia wymagalności.

Zwolnienie z obowiązku opłacania składki powstaje w pierwszym dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym lekarz dentysta:
- ukończył 75 lat;
- został skreślony z rejestru członków okręgowej lub wojskowej izby lekarskiej;
- złożył oświadczenie, że nie osiąga przychodów z tytułu wykonywania zawodu oraz ze źródeł przychodów wymienionych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych, z wyłączeniem renty lub emerytury, w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub ustaw regulujących zaopatrzenie emerytalne służb mundurowych
.

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
samorząd   NRL   składka członkowska NRL   składki  

POLECAMY W SERWISACH