PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Wynagrodzenia rezydentów: MZ podwyższa, NRL odrzuca

ms
09-10-2017, 09:02
Wynagrodzenia rezydentów: MZ podwyższa, NRL odrzuca Małe pieniądze dla rezydentów (foto: pixabay)
Trzeba wyjaśnić, że NRL nie jest przeciwna wzrostowi uposażeń rezydentów, wprost przeciwnie samorząd lekarzy od dawna zabiega o zdecydowanie wyższe zarobki dla rozpoczynających karierę lekarzy i lekarzy dentystów.

Ministerstwo Zdrowia przypomina, że 1 lipca weszła w życie ustawa o minimalnych wynagrodzeniach w służbie zdrowia.

Na jej podstawie pracownicy medyczni otrzymają podwyżki, które będą kosztowały 17 mld zł (w perspektywie najbliższych pięciu lat). To pierwsze od wielu lat systemowe rozwiązanie wspierające pracowników medycznych.

Ponadto w 6 dziedzinach medycyny: choroby wewnętrzne, chirurgia ogólna, pediatria, medycyna rodzinna, medycyna ratunkowa i psychiatria (uznane za niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego obywatelom) rezydenci otrzymają dodatkowo wyższe wynagrodzenie, tzw. dodatek motywacyjny, w wysokości 1200 zł brutto.

Minister zdrowia zdecydował się poszerzyć grupę tych 6 dziedzin o onkologię kliniczną, hematologię i patomorfologię. Oznacza to, że w tych dziewięciu specjalizacjach w 2017 r. rezydenci otrzymają od ok. 1 300 zł podwyżki, a w 2018 r. od 1 450 zł.

W najbliższych 4 latach wśród rezydentów tych specjalizacji (do 2 roku) wynagrodzenie wzrośnie o 2 155 zł do ponad 2 300 zł. Natomiast po drugim roku specjalizacji otrzymają oni od 2 238 zł do 2 384 zł podwyżki.

Wynagrodzenia pozostałych rezydentów w tym czasie będą stopniowo wzrastać i w ciągu tych 4 lat wyniosą łącznie:
– od 950 do ponad 1 100 zł podwyżki (rezydenci do końca drugiego roku specjalizacji),
– od 1 038 do prawie 1 200 zł podwyżki (rezydenci po drugim roku specjalizacji).

Łącznie, po podwyżkach, rezydenci będą zarabiali minimalną pensję zasadniczą w wysokości od 4 125 zł do 5 903 zł w ciągu pierwszych dwóch lat specjalizacji i od 4 496 do 6 274 po drugim roku.

W stanowisku nr 62/17/P-VII Prezydium NRL przypomniało, że projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizację w ramach rezydentury jest w zasadzie tylko realizacją zobowiązań rządu wynikających z ustawy z 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1473).

Według prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej minister zdrowia, chcąc zapewnić ciągłość opieki zdrowotnej i zachęcić młodych lekarzy do podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykonywania zawodu w Polsce, powinien niezwłocznie przystąpić do realizacji postulatu zawartego w apelu nr 7 Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Lekarzy z 14 maja 2016 r. w sprawie minimalnego wynagrodzenia dla lekarza i lekarza dentysty. W nim Krajowy Zjazd Lekarzy przyjął, że minimalne wynagrodzenie zasadnicze lekarza i lekarza dentysty odbywającego specjalizację w trybie rezydentury powinno być ustalone na poziomie dwukrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłaszanego przez prezesa GUS. Wysokość wynagrodzenia lekarzy rezydentów określona w projekcie rozporządzenia ministra zdrowia na lata 2017-2019 jest bardzo daleka od poziomu oczekiwanego przez Krajowy Zjazd Lekarzy. 

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
NRL   rezydentury  

POLECAMY W SERWISACH