PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

WSA: NFZ powinien zweryfikować konkursy stomatologiczne w podziale na osiedla

ms
28-12-2017, 11:17
WSA: NFZ powinien zweryfikować konkursy stomatologiczne w podziale na osiedla Konkursy stomatologiczne w Białymstoku: coś nie wyszło (foto: pixabay)
Podlaski OW NFZ ma problem. WSA w Białymstoku uznał za niezgodne z prawem ogłoszenie postępowania na usługi stomatologiczne w Białymstoku z podziałem na osiedla.

Skargę na wynik postępowania konkursowego złożył jeden ze świadczeniodawców, którego oferta została odrzucona przez Podlaski OW NFZ m.in. z uwagi na położenie lecznicy poza osiedlem, a więc terenem którego dotyczył konkurs.

Konkursy dotyczące osiedli nie powinny być organizowanie
WSA w Białymstoku uznał roszczenia strony skarżącej za słuszne. W uzasadnieniu wyroku czytamy m.in.: Trafny jest przede wszystkim zarzut dotyczący opisania przedmiotu zamówienia w sposób niezgodny z prawem, poprzez wskazanie jako obszaru postępowania konkursowego – osiedla w Białymstoku, a nie gminy Białegostoku.

Zgodnie z § 4 zarządzenia z 24 marca 2017 r. postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ma na celu wyłonienie świadczeniodawców do realizacji świadczeń odpowiednio na obszarze terytorialnym:
1) województwa;
2) więcej niż jednego powiatu;
3) powiatu;
4) więcej niż jednej gminy;
5) gminy;
6) więcej niż jednej dzielnicy;
7) dzielnicy.

Zgodzić się należy ze skarżącą – argumentowali sędziowie - że wyliczenie to jest enumeratywne (wyczerpujące), gdyż nie zawiera zwrotów pozwalających na jego uzupełnianie, takich jak "w szczególności", "i inne", czy tym podobnych. Nie pozwala to przyjąć, że wyłonienie świadczeniodawców w zakresie leczenia stomatologicznego może nastąpić na innym obszarze terytorialnym niż wymienione we wskazanym § 4 pkt 1 – 7.

Wbrew uczciwej konkurencji
Bezprawne nałożenie restrykcji - zdaniem sądu - utrudnia uczciwą konkurencję i równe traktowanie świadczeniodawców. Mniejszy terytorialnie obszar (osiedle) obniża szanse na uzyskanie wyniku uwzględniającego ocenę większej liczby podmiotów, co zapewnia lepszą realizację zasady uczciwej konkurencji.

Efekt jest taki, że po ogłoszeniu wyniku konkursów na leczenie stomatologiczne na terenie 28 osiedli w Białymstoku doszło do sytuacji, w której na niektórych osiedlach wygrały podmioty o znacznie niższej punktacji końcowej od uzyskanej przez stronę skarżącej (54 pkt.). W niektórych osiedlach wygrały podmioty o końcowej ocenie niewiele ponad 20 pkt.

Co dalej?
WSA wyrokował, że jeśli w wyniku ponownej oceny odwołania dyrektor Oddziału NFZ dojdzie do wniosku, iż podlega ono uwzględnieniu, należy przeprowadzić postępowanie w trybie rokowań ze świadczeniodawcą, który złożył odwołanie, chyba że z opisu przedmiotu zamówienia wynika, iż umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawiera się z jednym świadczeniodawcą na danym obszarze; w takim przypadku ponownie przeprowadza się postępowanie w sprawie zawarcia umowy.

SŁOWA KLUCZOWE
kontraktowanie 2018   WSA   OW NFZ w Białymstoku  

POLECAMY W SERWISACH