• jobDent jobDENT
  giełda pracy

  najnowsze oferty pracy

  Szukam pracy

 • kursDent kursDENT
  szukaj szkoleń

  najnowsze oferty szkoleń

PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej to także dokumentacja medyczna

kan
03-02-2017, 10:16
Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej to także dokumentacja medyczna Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej także podlega ochronie (fot. pixabay)
Kwestia statusu prawnego wniosku o wydanie dokumentacji medycznej nabiera znaczenia w przypadku kontroli podmiotu leczniczego przez jakiś organ nie mający prawa wglądu do dokumentacji medycznej, zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, zwraca uwagę Daniel Anweiler, adwokat specjalizujący się w obsłudze prawnej podmiotów leczniczych.

By jednak rozstrzygnąć wątpliwość, czy wniosek o wydanie dokumentacji medycznej także staje się dokumentacją medyczną, należy przypomnieć jakie warunki muszą być do tego spełnione.

Dokumentacja medyczna zawiera:
- dane pacjenta, na podstawie których można ustalić jego tożsamość, czyli nazwisko i imię, datę urodzenia, oznaczenie płci, adres miejsca zamieszkania, numer PESEL, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka – numer PESEL matki, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, w przypadku gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody – nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania;
- oznaczenie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych ze wskazaniem komórki organizacyjnej, w której udzielono świadczeń zdrowotnych;
- opis stanu zdrowia pacjenta lub udzielonych mu świadczeń zdrowotnych;
- datę sporządzenia.

Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej zawiera większość z tych danych. Nie ma tylko opisu stanu zdrowia pacjenta lub udzielonych mu świadczeń medycznych. Tyle że skróconym opisem udzielanych świadczeń może być wpisanie we wniosku nazwy oddziału czy poradni np. stomatologicznej, co daje już pewne wyobrażenie o udzielanych świadczeniach.

Zdaniem Daniela Anweilera można uznać, że w rozszerzonej definicji dokumentacji medycznej mieści się także wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej. W takim wypadku podlega on ochronie przed ujawnieniem.

Sprawa zatem nie jest prosta i jednego rozstrzygnięcia nie ma. Warto zawczasu być ostrożnym, aby nie narazić się na naruszenie tajemnicy lekarskiej, gdy wniosek będzie w rękach osób nieuprawnionych, przestrzega Daniel Anweiler.

Więcej: dokumentacja-medyczna.com.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH