PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Wniosek o wpis w rejestrze praktyk – obowiązują nowe wzory

szaft
07-11-2013, 08:28
Wniosek o wpis w rejestrze praktyk – obowiązują nowe wzory Wniosek o wpis w rejestrze praktyk – obowiązują nowe wzory
Od 1 listopada 2013 r. obowiązują nowe wzory wniosków o wpis w rejestrze praktyk. Dokumenty dotyczą zarówno praktyk indywidualnych jak i grupowych.

Wnioski o wpis, zmianę wpisu lub wykreślenie z rejestru lekarze powinni składać w okręgowych izbach lekarskich, właściwych ze względu na miejsce wykonywania praktyki. Wzory formularzy wraz z załącznikami powinny być dostępne na ich stronach internetowych.

W przypadku praktyk indywidualnych obowiązują nowe wnioski:

1.A-1 Wniosek o wpis do rejestru dotyczy lekarza dentysty zamierzającego wykonywać działalność leczniczą w formie praktyki lekarskiej na obszarze właściwej izby lekarskiej (dla ekarza dentysty, który po raz pierwszy występuje o wpis praktyki do rejestru).

2.B-1.1 Wniosek o zmianę wpisu do rejestru dotyczy lekarza dentysty zamierzającego wykonywać działalność leczniczą w formie praktyki lekarskiej na obszarze kolejnej izby lekarskiej (dla lekarza wpisanego do rejestru, który zamierza dokonać wpisu praktyki na obszarze działania kolejnej izby lekarskiej).

3.B-1.2 Wniosek o zmianę wpisu do rejestru dotyczy zmiany danych działalności leczniczej lekarza dentysty wykonywanej w formie praktyki lekarskiej wpisanej do rejestru właściwej izby lekarskiej (dla lekarza, zamierzającego dokonać zmiany danych wpisanych do rejestru prowadzonego przez właściwą izbą lekarską).

4.B-1.3 Wniosek o zmianę wpisu do rejestru dotyczy lekarza dentysty zamierzającego wykonywać kolejny rodzaj praktyki lekarskiej na obszarze właściwej izby lekarskiej (dla lekarza, który zamierza wpisać kolejny rodzaj praktyki na obszarze tej samej izby lekarskiej).

5.C-1 Wniosek o wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą obejmującą wykreślenie danych (dotyczy lekarza, który zamierza wykreślić jeden rodzaj praktyki lub zamierza wykreślić z rejestru działalność leczniczą wykonywaną w formie praktyki lekarskiej)

W przypadku praktyk grupowych są to wzory:

A-2 (I i II) Wniosek o wpis do rejestru dotyczy lekarzy dentystów wykonujących działalność leczniczą w formie spółki cywilnej, spółki partnerskiej lub spółki jawnej jako grupowa praktyka lekarska (wpis grupowej praktyki lekarskiej po raz pierwszy do rejestru)

B-2.1 (I i II) Wniosek o zmianę wpis do rejestru obejmujący wpis danych dotyczących działalności leczniczej wykonywanej przez lekarzy dentystów w formie spółki cywilnej, spółki partnerskiej lub spółki jawnej jako grupowa praktyka lekarska na obszarze kolejnej izby lekarskiej (wpis grupowej praktyki lekarskiej na obszarze kolejnej izby lekarskiej)

B-2.2 (I i II1 lub II2) Wniosek o zmianę wpisu do rejestru dotyczy zmiany danych działalności leczniczej lekarzy dentystów wykonywanej w formie spółki, jako grupowa praktyka lekarska na obszarze tej samej izby lekarskiej (zmiana danych dotyczących spółki lub lekarzy wykonujących grupową praktykę lekarską na obszarze tej samej izby lekarskiej)

6.C-2 Wniosek o wykreślenie z rejestru danych dotyczących działalności leczniczej (wykreślenie danych grupowej praktyki lekarskiej wykonywanej na obszarze jednej z izb lekarskich lub wykreślenie z rejestru działalności leczniczej grupowej praktyki).

 

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
rejestr praktyk lekarskich   wpis  

POLECAMY W SERWISACH