PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Wniosek o dofinansowanie unijne, a rozpoczęte prace inwestycyjne

ms
13-02-2014, 13:27
Wniosek o dofinansowanie unijne, a rozpoczęte prace inwestycyjne Wniosek o dofinansowanie unijne, a rozpoczęte prace inwestycyjne (foto: sxc.hu)
Inwestycje, które mają być dofinansowane w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej, nie powinny być rozpoczynane przed uzyskaniem wsparcia. Przekonała się o tym dentystka, która najpierw rozbudowała pawilon, a później wnioskowała o unijne pieniądze na jego modernizację i urządzenie.

Właścicielka praktyki dentystycznej w 2012 roku zakończyła pierwszy etap rozbudowy nieruchomości (nadbudowa pawilonu, w którym znajduje się gabinet stomatologiczny). Ostatnim etapem tej inwestycji są prace wykończeniowe pomieszczeń i zakup urządzeń stomatologicznych oraz wyposażenia. Powstało pytanie czy prace wykonane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie oraz te obejmujące zakres przedstawiony we wniosku stanowią kolejne etapy jednej niepodzielnej inwestycji.

Stanowisko organu rozpatrującego wniosek
Zdaniem organu rozpatrującego wniosek, rozpoczęcie realizacji inwestycji przed złożeniem wniosku naruszyło efekt zachęty - tak ważny w regionalnej pomocy inwestycyjnej. Stanowi zatem podstawę do odrzucenia wniosku.

Instytucja rozdzielająca środki unijne uważa, że projekt inwestycyjny polega na rozbudowie i przystosowaniu do europejskich standardów lecznicy stomatologicznej. Z informacji przedstawionych w dokumentacji konkursowej wynika, że I etap planowanej inwestycji (prace dotyczące przygotowania lecznicy) został rozpoczęty przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Prace już zrealizowane oraz prace planowane do realizacji (w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie) stanowią jedną inwestycję, zaś nieuwzględnienie wydatków już poniesionych w projekcie nie może stanowić podstawy do uznania, iż inwestycja stanowi odrębne przedsięwzięcie.

Na takie postanowienie dentystka prowadząca gabinet stomatologiczny wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Wyrok sądu
Autorka skargi nie zgodziła się ze stanowiskiem organu, że zgłoszona do dofinansowania inwestycja została rozpoczęta przed dniem złożenia wniosku. Jej zdaniem we wniosku aplikacyjnym zawarto jednoznaczny zapis, że przewidywany do dofinansowania projekt będzie obejmował prace remontowe pomieszczeń lecznicy i zakup niezbędnych urządzeń stomatologicznych.
Jej wcześniejsze działania miały na celu udoskonalenie oferowanych usług stomatologicznych, które świadczy już od 1996 r. w ramach samodzielnej praktyki lekarskiej, a wszelkie unowocześnienia i modernizacje gabinetu będą trwały nieustannie, aż do czasu przejścia jej na emeryturę.

Do wcześniejszej nadbudowy swojego pawilonu zobligowana została decyzją współwłaścicieli ciągu pawilonów, w którym znajduje się jej nieruchomość. Nadbudowa ta w żaden sposób nie była związana z planami rozbudowy i modernizacji gabinetu stomatologicznego. Dopiero posiadając gotowe pomieszczenie, zdecydowała się na złożenie wniosku o dofinansowanie.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził, iż skarga nie zasługuje na uwzględnienie, bowiem rozstrzygnięcie instytucji przyznającej środki unijne jest prawidłowe.

SŁOWA KLUCZOWE
finansowanie stomatologii   WSA  

POLECAMY W SERWISACH