PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Walka z NFZ w sądzie musi mieć mocne podstawy

ms
07-03-2017, 12:06
Walka z NFZ w sądzie musi mieć mocne podstawy Zanim wypowiesz NFZ walkę (foto: pixabay)
Takimi podstawami nie jest fakt odrzucenia oferty przez NFZ, chociażby odrzucenie to nastąpiło w postępowaniu, w którym Przychodnia Stomatologiczna dopatrzyła się uchybienia.

Chodziło o nie zawartą przez NFZ umowę na świadczenie usług ogólnostomatologicznych na kwotę 541 440 zł.

NFZ odrzucił
Przedstawiciele Funduszu twierdzili, że oferta Przychodni w Krakowie była mniej korzystna od ofert, które zostały wybrane do zawarcia umowy.

NFZ tłumaczył, że nawet gdyby postępowanie konkursowe zostało przeprowadzone bez żadnych uchybień, to i tak oferta Przychodni nie zostałaby wybrana do zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Sprawa trafiła do sądu
Szkodą, której naprawienia domagała się Przychodnia jest nieosiągnięta marża w wysokości 12 proc. od wartości kontraktu.

Przychodnia odwołała się od rozstrzygnięcia NFZ. Bez rezultatu.

Dyrektor MOW NFZ nie ogłosił postępowania w trybie rokowań. Poinformował on Przychodnię, że postępowanie konkursowe dotyczyło okresu, który już minął - w związku z tym nie jest możliwe zawarcie umowy z Przychodnią, byłaby ona bowiem umową o świadczenie niemożliwe.

W związku z tym Przychodnia wezwała NFZ do zapłaty 196 452 zł tytułem naprawienia szkody, jaką poniosła w związku z nieprawidłowym przeprowadzeniem postępowania konkursowego.

Sąd ustalił 
NFZ ogłosił postępowanie konkursowe w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie świadczenia ogólnostomatologiczne na obszarze Krakowa na okres 27 miesięcy

Przychodnia wzięła udział w konkursie, składając ofertę o wartości 593 280 zł, następnie zredukowała ją do kwoty 541 440 zł. Tej drugiej ceny NFZ nie uwzględnił w postępowaniu.

Oferta Przychodni nie została wybrana do zawarcia umowy, ponieważ uzyskała zbyt niską ocenę punktową. Do zawarcia umowy wybrano oferty, które w rankingu uzyskały 61,658 pkt lub więcej. Oferta Przychodni uzyskała 56,440 pkt, zajmując 89 pozycję w rankingu końcowym. Nawet zakładając, że Przychodnia uzyskałaby maksymalną liczbę punktów za kryterium ceny, jej oferta nadal nie kwalifikowałaby się do zawarcia umowy, ponieważ uzyskałaby 58,333 pkt z wymaganych 61,658 pkt.

Tak czy tak, za mało puntów
Sąd ocenił, że złożona przez Przychodnię oferta świadczeń ogólnostomatologicznych nie została wybrana do zawarcia umowy, ponieważ uzyskała zbyt niską ocenę punktową. Nawet zakładając, że skarżąca Przychodnia uzyskałaby maksymalną liczbę punktów za kryterium ceny, jej oferta nadal nie kwalifikowałaby się do zawarcia umowy, ponieważ uzyskałaby 58,333 pkt z wymaganych 61,658 pkt.

Przychodnia nie udowodniła, że zachodziło wysokie prawdopodobieństwo, iż w wyniku przeprowadzonych negocjacji zostałaby z nią zawarta umowa. Powód ograniczył się jedynie do wskazywania utraty szansy uczestniczenia w negocjacjach.

Sąd przyznał rację NFZ, że celem przeprowadzenia konkursu ofert był wybór najkorzystniejszych spośród nich, nie zaś wszystkich. Skoro oferta strony powodowej nie mieściła się w tej grupie, to nawet w przypadku prawidłowego przeprowadzenia postępowania administracyjnego nie doszłoby do zawarcia umowy między stronami postępowania. Rzekoma szkoda, w postaci utraconych korzyści - marży w wysokości 12 proc. od wartości umowy, którą strony hipotetycznie miałyby zawrzeć – nie może być przez sąd uwzględniona

Z tych względów Sąd oddalił powództwo (sygn. akt I C 1697/16).

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
sąd   kontraktowanie   NFZ  

POLECAMY W SERWISACH