PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

W nocy i święta: leczymy, dokumentujemy i …nagrywamy

NFZ/szaft
25-04-2014, 07:52
W nocy i święta: leczymy, dokumentujemy i …nagrywamy W nocy i święta: leczymy, dokumentujemy i …nagrywamy (źródło: Fotolia/PTWP)
Lekarz dentysta, udzielający świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, zobowiązany jest do ich dokumentowania. Przepisy zobowiązują go także do nagrywania rozmów telefonicznych i ich archiwizacji.

Warunki dokumentacji określa Zarządzenie Nr 64/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 15 listopada 2013 r.

- Świadczeniodawca udzielający świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej zobowiązany jest do dokumentowania świadczeń udzielanych w każdym z miejsc udzielania świadczeń oraz dodatkowych miejsc przyjmowania pacjentów - stanowi podstawowe prawo.  

Prowadzona dokumentacja zbiorcza, zawiera m.in.:

1) dane osobowe świadczeniobiorcy, tj.: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, a w przypadku jego braku - serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;
2) datę zgłoszenia świadczenia oraz tryb jego udzielania (ambulatoryjnie, w formie porady telefonicznej, w formie wizyty w miejscu przebywania świadczeniobiorcy), a w przypadku świadczeń udzielanych w miejscu przebywania świadczeniobiorcy, także godzinę przyjęcia zgłoszenia;
3) przyczynę zgłoszenia;
4) informację o odmowie realizacji zgłoszenia wraz z podaniem uzasadnienia dokonanej odmowy;
5) datę wykonania świadczenia, a w przypadku wizyty w miejscu przebywania świadczeniobiorcy także godzinę wyjazdu oraz godzinę powrotu osoby udzielającej świadczenia;
6) informacje dotyczące udzielonego świadczenia:
a) rozpoznanie choroby, problemu zdrowotnego, urazu,
b) wydane pacjentowi zalecenia, skierowania, recepty na leki, zaświadczenia, inne dokumenty związane z udzielonym świadczeniem;
7) oznaczenie osoby udzielającej świadczeń (imię i nazwisko, tytuł zawodowy, numer wykonywania zawodu).

Przepisy zobowiązują świadczeniodawcę do prowadzenia i udostępniania dokumentacji zbiorczej w miejscu udzielania świadczeń.

Dodatkowo właściciel praktyki zobowiązany jest do rejestrowania rozmów telefonicznych prowadzonych przez personel w związku z udzielaniem świadczeń będących przedmiotem umowy. Nośniki, zawierające zarejestrowane rozmowy, podlegają obowiązkowi archiwizacji przez okres nie krótszy niż jeden rok.

Warto zwrócić uwagę, iż zarządzenie nie mówi o konieczności prowadzenia dokumentacji indywidualnej, ale jeśli taka potrzeba istnieje powinna być ona prowadzona zgodnie z przepisami rozporządzenia ministra zdrowia z 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U.11.252.1697). 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH