PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

VAT w szkoleniach dla lekarzy dentystów

29-09-2012, 05:52
Szkolenia bez VAT (foto: infoDENT24.pl)
Szkolenia bez VAT (foto: infoDENT24.pl)
Organizator szkoleń podyplomowych dla lekarzy dentystów chciał wiedzieć czy szkolenia takie, realizowane jako usługi szkolenia zawodowego, są zwolnione od podatku VAT?

Szkolący przytoczył wyjaśnienia ministra finansów, z których wynika, że w ramach pojęcia kształcenia zawodowego mieści się zdobywanie wiedzy i umiejętności koniecznych do wykonywania zawodu, jak również późniejsze rozwijanie tej wiedzy i tych umiejętności. Zainteresowany uznał, że oferowane przez niego usługi powinny być zakwalifikowane do usług zwolnionych od podatku - skoro m.in.:

- jest podmiotem gospodarczym, który uzyskał wpis do rejestru podmiotów prowadzących szkolenia podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów realizowane przez Okręgową Izbę Lekarską;

- organizuje kursy medyczne dla lekarzy dentystów (szkolenia podyplomowe) o tematyce zatwierdzonej przez Naczelną Izbę Lekarską;

- udział w kursie potwierdzony jest przyznaniem punktów edukacyjnych zaakceptowanych przez Okręgową Radę Lekarską.

Argumentację taką uznał prezes dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej przepisów podatkowych ITPP2/443-474/11/AD, który przytoczył przy okazji kilka przepisów - taką argumentację potwierdzających.

Oto one:

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) - zwalnia się od podatku usługi świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty (w rozumieniu przepisów o systemie oświaty).

Usługi te dotyczyć muszą jednak kształcenia i wychowania. Dyrektor IS w Bydgoszczy przypomniał, że ze zwolnienia podatkowego korzystają także dostawy towarów i usługi ściśle z usługami szkoleniowymi związane.

Z kolei w świetle ust. 1 pkt 29 art. 43 ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego (o ile nie są wymienione w pkt. 26 a):

- prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach;

- świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację (zgodnie z przepisami o systemie oświaty) - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją;

- finansowane w całości ze środków publicznych.

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
bizDENT   VAT   szkolenia   Podatki   Szkolenie  

POLECAMY W SERWISACH