• jobDent jobDENT
    giełda pracy

    najnowsze oferty pracy

    Szukam pracy

  • kursDent kursDENT
    szukaj szkoleń
PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Uwagi NRL do opieki stomatologicznej nad uczniami

ms
14-05-2018, 09:57
Uwagi NRL do opieki stomatologicznej nad uczniami Opieka stomatologiczna nad uczniami (foto: pixabay)
Projekt ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami zawiera wiele regulacji dotyczących świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży. Wiele uwag do tych regulacji od dawna ma Prezydium NRL. Oto one.

Projekt ustawy nie określa precyzyjnie zasad współpracy szkoły z gabinetami stomatologicznymi mieszczącymi się poza szkołą ani trybu nawiązywania przez te podmioty współpracy  - wskazuje Prezydium NRL.

Problemy ze zgodą rodziców
W art. 7 ust. 2 projektu wskazano, że profilaktyczna opieka zdrowotna oraz opieka stomatologiczna nad uczniami w zakresie, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 (profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia) i art. 10 ust. 2 pkt 2 (profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia udzielane w dentobusie), jest sprawowana w przypadku braku sprzeciwu rodziców albo innych opiekunów prawnych uczniów.

Z przepisu tego wynika, że zabiegi profilaktyczne nie wymagają pisemnej zgody rodziców (tak jak ma to miejsce w przypadkach wskazanych w art. 7 ust. 4 projektu), ważny jest brak sprzeciwu.

Jednorazowy, czy wielorazowy brak sprzeciwu
Nie jest jasne jak przepis ten będzie w praktyce realizowany.

Czy jednorazowy brak sprzeciwu wystarczy na wykonywanie wszystkich zabiegów profilaktycznych, czy tylko danego zabiegu?

W ocenie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zasadne byłoby, aby rodzice udzielali pisemnej zgody na zabiegi profilaktyczne (zwłaszcza lakierowanie, lakowanie).

Co z finansowaniem świadczeń udzielanych przez lekarza dentystę w gabinecie pozaszkolnym
Zgodnie z art. 6 ust. 3 projektu miejscem, w którym lekarz dentysta sprawuje opiekę stomatologiczną nad uczniami, jest gabinet stomatologiczny zlokalizowany w szkole albo gabinet stomatologiczny poza szkołą lub dentobus, prowadzony przez podmiot wykonujący działalność leczniczą współpracujący ze szkołą.

Jednakże w ust. 6 Oceny Skutków Regulacji (OSR) w część i dotyczącej finansowania świadczeń zdrowotnych jest mowa jedynie o finansowaniu przez Narodowy Fundusz Zdrowia, w ramach środków na gwarantowane świadczenia zdrowotne w zakresie leczenia stomatologicznego, świadczeń udzielanych w gabinecie stomatologicznym zlokalizowanym w szkole lub w dentobusie. Nie wspomniano nic o finansowaniu świadczeń udzielanych przez lekarza dentystę w gabinecie pozaszkolnym.

Skutki finansowe jednak będą
W OSR wskazano, że w zakresie świadczeń lekarza dentysty z tytułu wejścia w życie ustawy nie powstaną skutki finansowe. W ocenie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wejście w życie projektowanej ustawy powinno być związane z przeznaczeniem dodatkowych środków finansowych na jej realizację.

Czytaj także: W Sejmie o opiece stomatologicznej nad dziećmi: głos lekarzy dentystów

W Sejmie o opiece stomatologicznej nad dziećmi: co robić, żeby coś zrobić

 

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
NRL   stomatologia dziecięca   dentysta w szkole  

POLECAMY W SERWISACH