PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Usługi techników dentystycznych w spółce kapitałowej i osobowej bez VAT

21-06-2013, 00:01
Usługi techników dentystycznych w spółce kapitałowej i osobowej bez VAT (foto: sxc.hu)
Usługi techników dentystycznych w spółce kapitałowej i osobowej bez VAT (foto: sxc.hu)
Zwolnieniu z podatku od towarów i usług podlega świadczenie usług przez techników dentystycznych w ramach wykonywania przez nich zawodu uznał minister finansów. Tak jest gdy dostawa protez dentystycznych lub sztucznych zębów przez techników dentystycznych, odbywa się zarówno wtedy, gdy czynności te są przez tych techników wykonywane na własny rachunek, jak również, gdy są one realizowane w ramach zatrudnienia w spółce kapitałowej lub osobowej.

W uzasadnieniu podjętego stanowiska minister finansów powołał się na wykładnię wynikająca z prawa UE. Europejski Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że zasada neutralności wymaga, aby każda działalność gospodarcza była traktowana w ten sam sposób. Oczywiście tyczy się to także podmiotów gospodarczych dokonujących tych samych transakcji  Z zasady tej wynika w sposób oczywisty, teza  iż świadczone podobne usługi (które tym samym są względem siebie konkurencyjne) nie mogą być traktowane w różny sposób wobec kwestii opodatkowania VAT (wyroki: z 11 października 2001 r. w sprawie C-267/99, z 23 października 2003 r. w sprawie C-109/02 oraz z 26 maja 2005 r. w sprawie C-498/03 G.).

Z wyroku ETS z 10 września 2002 r. w sprawie C-141/00 Ambulanter Pflegedienst Kügler GmbH wynika, że  z podatku VAT zwolnione są świadczenia opieki medycznej w ramach zawodów medycznych i paramedycznych. Trybunał argumentował, iż zwolnienie to nie zależy od prawnej formy podatnika świadczącego usługi medyczne lub paramedyczne. Spełnione powinny być jednak dwa warunki: muszą to być usługi medyczne oraz usługi te muszą być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

Z orzeczeń ETS można wywnioskować, że przy ocenie tego czy towary lub usługi są podobne, czy też nie - nie mają znaczenia ani pochodzenie producenta (lub świadczącego usługi), ani forma prawna, w jakiej wykonuje on działalność (wyrok z 17 lutego 2005 r. w sprawach połączonych C-453/02 i C-462/02).

Minister finansów podzielił pogląd ETS wyrażany w przedstawionych sprawach. Ze względu na zasadę równości i niedyskryminacji należy stosować zwolnienie z VAT, bez względu na formę organizacyjną instytucji świadczącej usługi.

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
bizDENT   VAT   podatki   Podatki  

POLECAMY W SERWISACH