• jobDent jobDENT
  giełda pracy

  najnowsze oferty pracy

  Szukam pracy

 • kursDent kursDENT
  szukaj szkoleń

  najnowsze oferty szkoleń

PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Uprawnienia klinicznego technika dentystycznego w państwach UE

ms
12-10-2017, 11:27
Uprawnienia klinicznego technika dentystycznego w państwach UE status klinicznych techników dentystycznych w UE (foto: pixabay)
Czy status klinicznych techników dentystycznych, uznanych w niektórych państwach członkowskich UE – powinien umożliwiać im wykonywanie tego zawodu w pozostałych państwach członkowskich? Trybunał Sprawiedliwości uznał, że nie.

Zagadnienie szczegółowo zreferowała podczas posiedzenia Komisji Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej (6 października 2017 r.) dr Anna Lella, prezydent ERO-FDI, zastępca sekretarza NRL. 

Poniżej omówienie problematyki przedstawione przez Andrzeja Cisło wiceprezes WIL i przew. KS WIL

Wyrok wydany został na kanwie sprawy podniesionej przez osoby, które nabyły uprawnienia klinicznego technika dentystycznego w Wielkiej Brytanii i domagały się uznania kwalifikacji zawodowych klinicznego technika dentystycznego na Malcie.

Skarżący domagali się m.in. stwierdzenia przez sąd, że kliniczni technicy dentystyczni mogą wykonywać swój zawód także wobec pacjentów, którzy nie zostali do nich skierowani przez lekarza dentystę. Skarżący nie domagali się natomiast częściowego dostępu do zawodu lekarza dentysty.

Warto przypomnieć, że na Malcie (podobnie jak w Polsce) nie funkcjonuje zawód klinicznego technika dentystycznego.

Zgodnie z unijnymi regulacjami, o ile w państwie członkowskim dostęp do zawodu regulowanego (jego wykonywania) jest uzależniony od posiadania określonych kwalifikacji zawodowych – to odpowiedni organ tego państwa zezwala wnioskodawcom na dostęp do tego zawodu i jego wykonywanie (na takich samych warunkach, jakie są stosowane wobec własnych obywateli).

Oczywiście wnioskodawca powinien posiadać dokument poświadczający kompetencje lub dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji, warunkujące w danym państwie dostęp do tego zawodu (wykonywanie na terytorium tego państwa).

Co oznacza „ten sam zawód” (określenie zawarte w art. 13 ust. 1 akapit 1 dyrektywy 2005/36). Sformułowanie to dotyczy zawodów, które w państwie członkowskim pochodzenia oraz w przyjmującym państwie członkowskim są albo identyczne, albo analogiczne, albo – w pewnych wypadkach – po prostu ekwiwalentne pod względem działalności, jakie obejmują.

Rzecznik Generalny UE uznał m.in., że to do przyjmującego państwa członkowskiego należy określenie (z poszanowaniem unijnego prawa) warunków wykonywania zawodu regulowanego. Z tego właśnie względu osoba wykonująca zawód klinicznego technika dentystycznego w państwie członkowskim swojego pochodzenia nie może powoływać się na przepisy dyrektywy 2005/36 - w celu zanegowania wymogu wykonywania zawodu technika dentystycznego we współpracy z lekarzem dentystą.

Rzecznik generalny uznał, że przyjęcie odmiennego rozwiązania w tej kwestii oznaczałoby, że państwo członkowskie musiałoby powielić warunki wykonywania zawodu obowiązujące w innych państwach członkowskich. Co więcej, takie podejście pozwalałoby na obejście wymogu wykonywania zawodów regulowanych, które nie zostały zharmonizowane.

Biorąc to pod uwagę, Trybunał postanowił, że państwo członkowskie przyjmujące  może ustanowić prawo określające zasady pracy klinicznej, jakie obowiązują w danym państwie (w tym przypadku praca klinicznego technika dentystycznego powinna być realizowana we współpracy i na zlecenie lekarza dentysty).

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
technik dentystyczny  

POLECAMY W SERWISACH