PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej bez szkolenia, ale..

19-12-2012, 05:10
Uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej bez szkolenia, ale..(foto: sxc.hu)
Uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej bez szkolenia, ale..(foto: sxc.hu)
Lekarz dentysta, który ma uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej, musi co pięć lat przedłużać okres ważności takich uprawnień. Dokładna analiza przepisów w tym zakresie, a precyzyjnie rzecz ujmując - wyciągnięcie należytych wniosków z tej analizy, pozwoli na uniknięcie kosztów i na zaoszczędzenie czasu, bo nie trzeba uczestniczyć w szkoleniach warunkujących uzyskanie dokumentacji potwierdzającej uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej.

Jak to zrobić? Analizy takiej, na zlecenie Naczelnej Rady Lekarskiej, dokonał mec. Marek  Szewczyński. Oto zasadniczy fragment tej analizy, udostępniony infoDENT24.pl przez NRL.

Osoba posiadająca uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej określonego typu, która złoży wniosek o dopuszczenie do egzaminu przed upływem okresu ważności posiadanego uprawnienia, nie musi ponownie odbywać przeszkolenia. Tak więc, jeśli nie przegapi się terminów, ponawianie szkolenia nie jest konieczne. Niestety egzamin trzeba składać okresowo i za każdym razem pokrywać jego koszty. Tyle wiedzy praktycznej.
Podstawy prawne w tym zakresie są nieco bardziej skomplikowane.
Po pierwsze:

Pięcioletni okres, na jaki przyznawane są uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej, określa ustawa Prawo atomowe, a dokładniej art. 7 ust. 9. Stanowi on, że uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie do celów: diagnostyki medycznej, radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej i radioterapii schorzeń nienowotworowych, nadawany jest na okres 5 lat.

Po drugie:

Przepisy ustawy nie przewidują przedłużania okresu ważności tych uprawnień. Tak więc za każdym razem należy występować o nadanie uprawnień na nowo. Nie uzyska się ich bez zdanego egzaminu z zakresu odbytego szkolenia, o którym mowa w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 12b ust. 1  lub 2.

Po trzecie:

Warto zwrócić uwagę na art. 7 ust. 7, zgodnie z którym z wymogu odbycia  szkolenia, o którym mowa w ust. 6 pkt 3, zwalnia się osoby, które w dniu złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu posiadały uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej i ubiegają się o uprawnienia tego samego typu.

Uwaga, wszystkie artykuły, ustępy i punkty pochodzą z ustawy Prawo atomowe (Dz.U. Nr 42, poz. 276 z 2000 r.).

Szkolenie, ale także na odległość

Jest i kolejna kwestia związana z przepisami w sprawie nadawania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie w celach medycznych. Wiąże się ona z projektem stosownego rozporządzenia ministra zdrowia.

O ile osoba zainteresowana nadaniem uprawnień inspektora ochrony radiologicznej typu R lub S musi odbyć szkolenia to powinna ona realizować szkolenie także w sposób niestacjonarny (np. metodą e-learningu). Tak  przynajmniej uważa Naczelna Rada Lekarska, wnosząc poprawki do proponowanych rozwiązań przez ministra zdrowia.

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
eduDENT   inspektor ochrony radiologicznej   Szkolenie  

POLECAMY W SERWISACH