• jobDent jobDENT
  giełda pracy

  najnowsze oferty pracy

  Szukam pracy

 • kursDent kursDENT
  szukaj szkoleń

  najnowsze oferty szkoleń

PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Umowa w praktyce lekarskiej, jak powinna wyglądać?

ms
30-01-2017, 09:47
Umowa w praktyce lekarskiej, jak powinna wyglądać? mec. Arkadiusz Jóźwik - radca prawny
- Umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o współpracy (kontrakt) – we wszystkich przypadkach to właśnie poprawnie skonstruowana umowa musi być fundamentem rozpoczęcia jakiekolwiek aktywności w placówce stomatologicznej - przekonuje mecenas Arkadiusz Jóźwik.

Umowa jest ważna, zarówno dla organizatora realizowanych świadczeń, jak i dla osób bezpośrednio wykonujących obowiązki z niej wynikające: lekarza dentysty, asystentki, higienistki, rejestratorki.

Zawarcie profesjonalnej umowy z personelem gabinetu wpływa na tzw. pewność obrotu. Każda bowiem strona kontraktu wie z kim się umawia, co jest przedmiotem zobowiązania, czego może od drugiej strony oczekiwać, wymagać i co egzekwować, jak również jakich konsekwencji może się spodziewać z powodu zawinionego niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy.

Umowa jest nieocenionym źródłem wiedzy o samym zobowiązaniu, gdy dochodzi do sporu sądowego.

Słowem – umowa to bezpieczeństwo.

Elementy umowy
W praktyce zawodowej spotykam się często z umowami nieprawidłowo sporządzonymi, czasem nawet przez samych prawników.

Spotykam się z umowami szczątkowymi, regulującymi tylko niewielkie spektrum działalności danej osoby, całą resztę pozostawiającymi bez regulacji, w efekcie skazującymi prowadzącego działalność leczniczą oraz wykonawcę umowy na stąpanie po kruchym lodzie niepewności.

Spotykam się z umowami ściągniętymi  z internetu – często w ogóle nie przystającymi do charakteru stosunku prawnego, tj. świadczenia usług leczniczych.

Korzystanie z takich rozwiązań wcześniej czy później będzie szkodliwe dla stron takich stosunków prawnych – tak wykonawcy, jak i zlecającego.

Warto zatem wiedzieć o podstawowych elementach umowy cywilnoprawnej, aby ustrzec się przed ryzykiem gospodarczym związanym albo z brakiem takiej umowy, albo z wadliwością jej treści.

Prawidłowo skonstruowana umowa powinna bez wątpienia:

Być sporządzona na piśmie
To wydaję się najbardziej oczywista sprawa, nie raz jednak strony czynią pewne ustalenia ustanie, które później – w razie sporu – bardzo trudno jest zweryfikować i jeszcze trudniej udowodnić. Taka forma niewątpliwie jest najbezpieczniejsza dla każdej ze stron i olbrzymi walor dowodowy.

Zawierać datą i miejscowość
Umowa powinna wskazywać dzień, miesiąc oraz rok zawarcia kontraktu. Te z pozoru błahe elementy potrafią często być istotne w czasie sporu. Dla przykładu – miejscowość może kwalifikować właściwość terytorialną sądu – gdy spór przeniesie się na ten etap. Nie jest bezwzględnie wymagane, aby umowa była zatytułowana, choć niejednokrotnie tytuł nadany umowie pozwala interpretować jej zapisy w zgodzie z wolną stron, które chciały zawrzeć taki, a nie innych rodzaj umowy.

Przykład - prawidłowo

”Umowa świadczenia usług leczniczych

zawarta w Warszawie, 30 stycznia 2017 r. pomiędzy”

SŁOWA KLUCZOWE
Arkadiusz Jóźwik   dentysta_wobec_prawa  

POLECAMY W SERWISACH