• jobDent jobDENT
  giełda pracy

  najnowsze oferty pracy

  Szukam pracy

 • kursDent kursDENT
  szukaj szkoleń

  najnowsze oferty szkoleń

PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Tutaj pacjentów z amalgamatem się nie obsługuje

ms
12-06-2017, 08:09
Tutaj pacjentów z amalgamatem się nie obsługuje Stop dla amalgamatu
Dentysta, pracujący na terenie UE, wkrótce napotka wiele zakazów i nakazów w przypadku jakiegokolwiek kontaktu z amalgamatem stomatologicznym. W zasadzie najbezpieczniej byłoby wywiesić na drzwiach gabinetu stomatologicznego tabliczkę „Kategoryczny zakaz wstępu dla amalgamatu”.

W barach wiszą tabliczki „Klientów nietrzeźwych się nie obsługuje”, na drzwiach gabinetów stomatologicznych bezpieczniej byłoby wywiesić napis „Tutaj pacjentów z amalgamatem się nie obsługuje”.

Dentyści mogą jeszcze jedno - wywierać nacisk na decydentów, aby ci, przygotowując krajowy plan dotyczący środków ograniczających stosowanie amalgamatu stomatologicznego, uwzględnili racje tych, których to prawo ma bezpośrednio dotyczyć.

Do 1 lipca 2019 r. każde państwo członkowskie opracuje krajowy plan dotyczący środków, jakie zamierza wdrożyć w celu stopniowego ograniczania stosowania amalgamatu stomatologicznego.

Od 1 lipca 2018 r. amalgamatu stomatologicznego nie będzie można stosować w leczeniu zębów mlecznych, w leczeniu stomatologicznym dzieci w wieku poniżej 15 lat oraz kobiet ciężarnych lub karmiących – mówi stosowne rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej. To tylko preludium do restrykcji - i co gorsza – do wymogów, które stopniowo będą narastać.

Wielkopolska Izba Lekarska cytuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/852 z 17 maja 2017 r. w sprawie rtęci oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1102/2008.

W zasadzie nie trzeba go komentować, bo kolejne artykuły i ustępy w sposób jasny tłumaczą co w przypadku amalgamatu stomatologicznego będzie można, a co będzie zabronione.

Trzeba przyznać, że nie tyle dotkliwe dla dentystów są zakazy, co nakazy dotyczące postępowania w przypadku amalgamatu stomatologicznego.

Art. 10 dot. amalgamatu:

Forma kapsułkowa
1. Od 1 stycznia 2019 r. amalgamat stomatologiczny stosuje się wyłącznie w formie kapsułkowanej w odmierzonej dawce. Zakazuje się stosowania przez lekarzy dentystów rtęci w formie niekapsułkowanej.

Restrykcje w leczeniu
2. Od 1 lipca 2018 r. amalgamatu stomatologicznego nie można stosować w leczeniu zębów mlecznych, w leczeniu stomatologicznym dzieci w wieku poniżej 15 lat oraz kobiet ciężarnych lub karmiących, z wyjątkiem sytuacji, w których lekarz dentysta uzna to za absolutnie niezbędne z uwagi na szczególne potrzeby medyczne pacjenta.

Mapa drogowa
3. Do 1 lipca 2019 r. każde państwo członkowskie opracuje krajowy plan dotyczący środków, jakie zamierza wdrożyć w celu stopniowego ograniczania stosowania amalgamatu stomatologicznego. Państwa członkowskie publicznie udostępniają w Internecie swoje krajowe plany oraz przekazują je Komisji w ciągu miesiąca od ich przyjęcia

Separatory amalgamatu
4.  Od 1 stycznia 2019 r. podmioty prowadzące gabinety stomatologiczne, w których stosowany jest amalgamat stomatologiczny lub w których usuwane są wypełnienia z amalgamatu stomatologicznego lub zęby zawierające takie wypełnienia zapewniają wyposażenie swoich gabinetów w separatory amalgamatu do celów zatrzymywania i zbierania cząstek amalgamatu, w tym również cząstek znajdujących się w zużytej wodzie.

SŁOWA KLUCZOWE
amalgamat stomatologiczny  

POLECAMY W SERWISACH