PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Techniki dentystyczne: specyfikacja zawodów medycznych

ms
07-12-2016, 11:40
Techniki dentystyczne: specyfikacja zawodów medycznych Techniki dentystyczne: zawody (foto: pixabay)
Licencjonowany technik dentystyczny, inżynier, magister, magister inżynier w specjalności inżynieria dentystyczna: jakie przygotowanie do wykonywania zawodu powinni posiadać i jaką aktywność zawodową mogą podejmować.

Specyfikację dla infoDENT24.pl przygotował dr n. med. inż. Tadeusz Zdziech, prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Magistrów Techniki Dentystycznej.

Ogólnie o wymaganiach wobec personelu wykonującego świadczenia zdrowotne
Świadczenia zdrowotne służące: zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia powinny być realizowane przez osoby, które zgodnie z art. 2 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.) uprawnione są (na podstawie odrębnych przepisów) do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz osoby legitymizujące się nabyciem fachowych kwalifikacji, w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny.

Warunki realizacji określonych świadczeń, wśród nich wymagania wobec personelu uprawnionego do wykonywania tych świadczeń, określa rozporządzenie ministra zdrowia z 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1413. z późn. zm.).

Co konkretnie w zakresie technik dentystycznych
Zgodnie z tymi przepisami, do wykonywania niektórych świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej jest dopuszczona osoba która spełnia co najmniej jeden z warunków:
- rozpoczęła studia wyższe w zakresie technik dentystycznych, obejmujące co najmniej 2184 godziny kształcenia w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu technika dentystycznego i uzyskała tytuł licencjata lub inżyniera;
- ukończyła studia wyższe na kierunku techniki dentystycznej zgodnie ze standardami kształcenia określonymi w odrębnych przepisach i uzyskała tytuł licencjata na tym kierunku;
- rozpoczęła przed 1 października 2007 r. studia wyższe w specjalności techniki dentystyczne obejmujące program nauczania co najmniej 2184 godziny kształcenia w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu technika dentystycznego i uzyskała tytuł licencjata lub inżyniera;
- ukończyła szkołę policealną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała tytuł zawodowy technika dentystycznego lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technika dentystycznego;
- uzyskała kwalifikacje na podstawie dekretu z 5 lipca 1946 r. o wykonywaniu czynności techniczno - dentystycznych (Dz. U. z 1947 r. Nr 27 poz. 104, z późn. zm.).

Licencjonowany technik dentystyczny posiada ukończone studia wyższe I stopnia na kierunku technika dentystyczna. Okres nauki trwa 3 lata (6 semestrów) i najczęściej jest prowadzony na uniwersytetach medycznych lub wyższych szkołach zawodowych. Pomimo wyższego wykształcenia, licencjonowany technik dentystyczny posiada takie same uprawnienia zawodowe jak technik dentystyczny.

SŁOWA KLUCZOWE
technik dentystyczny  

POLECAMY W SERWISACH