PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Technik dentystyczny nie pracuje w warunkach szczególnych

ms
18-08-2014, 08:06
Technik dentystyczny nie pracuje w warunkach szczególnych Technik dentystyczny bez wcześniejszej emerytury
Technik dentystyczny udowodniła w sumie 21 lat, 7 miesięcy i 15 dni stażu ubezpieczeniowego i pracy w zawodzie. ZUS odmówił jej prawa do emerytury, ponieważ nie przedstawiła świadectwa pracy w warunkach szczególnych.

Kobieta stale świadczyła pracę polegającą na wykonywaniu protez dentystycznych z tworzyw sztucznych, żywic akrylowych i gipsu. Z racji szkodliwości warunków odwołująca otrzymywała porcję pół litra mleka dziennie.

To czego nie przyznał kobiecie ZUS - przyznał Sąd Okręgowy w Płocku, który stwierdził, że odwołująca, mimo nieprzedstawienia świadectwa pracy w warunkach szczególnych wykazała, że w spornym okresie czasu wykonywała pracę w warunkach szczególnych. Suma okresów zatrudnienia zakwalifikowanych jako wykonywanych w szczególnych warunkach przynosi wymagane przepisami 15 lat. Tym samym odwołująca się kobieta spełniła przesłankę prawa do wcześniejszej emerytury.

Organ rentowy zaskarżył powyższy wyrok w całości, kwestionując zatrudnienie kobiety w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej na stanowisku technika dentystycznego jako pracy w szczególnych warunkach.

ZUS wskazał przy tym, że w wyroku z 1 czerwca 2010 r. II UK 21/10, Lex 619638 Sąd I Najwyższy wyraził pogląd, że w świetle przepisów nie można swobodnie, czy też wręcz dowolnie, z naruszaniem postanowień rozporządzenia, wiązać konkretnych stanowisk pracy z branżami, do których nie zostały one przypisane w tym akcie prawnym.

W ocenie ZUS, Sąd Okręgowy przekroczył granice „swobody kwalifikowania", przypisując stanowisko technika dentystycznego do działu „chemia". Tym bardziej, że w dziale IV - w chemii pod poz. 17 wymieniona jest „produkcja" określonych konkretnych „materiałów", ale prac technika dentystycznego nie można zaliczyć do „produkcji przemysłowej". Natomiast w dziale XII - w służbie zdrowia i opiece społecznej (wykaz A) nie są wymienione prace techników dentystycznych, chociaż wymienione są prace lekarzy stomatologów.
Sprawa trafiła do Sądu Apelacyjnego w Łodzi, III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, który zastanawiał się nad tym czy ubezpieczona w okresie zatrudnienia od 1 marca 1977 r. do 30 września 1998 r. w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej na stanowisku technika dentystycznego stale i w pełnym wymiarze czasu pracy wykonywała pracę w szczególnych warunkach określoną w wykazie A Dziale IV, poz. 17 załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r. - „Prace w chemii, produkcja i przetwórstwo żywic i tworzyw sztucznych oraz produkcja surowców, półproduktów i środków pomocniczych stosowanych do ich produkcji i przetwórstwa".

SŁOWA KLUCZOWE
emerytura   technik dentystyczny   wyrok   WSA   ZUS  

POLECAMY W SERWISACH