PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Technik dentystyczny czasami na wcześniejszej emeryturze, czasami nie

ms
11-02-2015, 08:01
Technik dentystyczny czasami na wcześniejszej emeryturze, czasami nie Sprzeczne wyroki w sprawie emerytury dla technika dentystycznego (foto: sxc.hu)
Kolejny wyrok w sprawie prawa do emerytury technika dentystycznego, tym razem Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu przyznaje rację starającemu się o przywilej wcześniejszego korzystania ze świadczeń. Nie zawsze niestety tak jest.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział odmówił pracownicy, wykonującej zawód technika dentystycznego, prawa do emerytury, gdyż kobieta nie wykazała wykonywania przez 15 lat pracy w warunkach szczególnych. Organ rentowy nie uznał za taką pracę okresu zatrudnienia wnioskodawczyni na na stanowisku: technik dentystyczny..

ZUS uznał, że kobieta udowodniła 21 lat, 2 miesiące i 3 dni okresów składkowych i nieskładkowych, co pozwala przyjąć, że zainteresowana posiada wymagany ogólny staż prac tj. 20 lat okresów składkowych i nieskładkowych. ZUS wskazał jednak, że przedstawione świadectwo pracy nie spełnia wymogów formalnych, bowiem nie określono w nim dokładnie charakteru wykonywanej pracy według wykazu, działu i pozycji, zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r. oraz przepisami resortowymi, na podstawie których zakład pracy zakwalifikował okres pracy na wymienionym stanowisku, jako okres pracy wykonywanej w szczególnych warunkach, a zatem dokument ten nie stanowi prawidłowego środka dowodowego.

ZUS przytoczył zapis zawarty w wykazie A, dziale IV, poz. 17 (dotyczy prac wykonywanych w zakładzie pracy zajmującym się produkcją i przetwórstwem żywic i tworzyw sztucznych oraz produkcją surowców, półproduktów i środków pomocniczych stosowanych do ich produkcji i przetwórstwa oraz do produkcji wosków i woskoli) .

ZUS wskazał, że w zakładzie pracy, w którym była zatrudniona technik dentystyczny przetwarzano tworzywa sztuczne lecz ich nie produkowano.
Sąd, przyznając rację kobiecie wykonującej prace technika dentystycznego wskazał na listę A, działu IV, pkt 17 ust. 2 wykazu stanowiącego załącznik nr 1 zarządzenia ministra zdrowia i opieki społecznej z 12 lipca 1983r. w sprawie prac wykonywanych w szczególnych warunkach w zakładach pracy resortu zdrowia i opieki społecznej, za pracę w szczególnych warunkach, której wykonywanie uprawnia do niższego wieku emerytalnego uznaje się pracę technika dentystycznego.

Tymczasem interpretacja zapisu zawartego w wykazie dokonana przez apelujący ZUS nie uwzględnia szkodliwości pracy wykonywanej przez pracownika ograniczając się do literalnej wykładni przepisu.

Wnioskodawczyni przedstawiła świadectwo pracy wykonywanej w warunkach szczególnych i pracodawca określił stanowisko jej pracy ( technika dentystycznego), powołując się na wykaz A, stanowiący załącznik do zarządzenia ministra zdrowia i opieki społecznej z 12 lipca 1983 r. w sprawie prac wykonywanych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze w zakładach pracy resortu zdrowia i opieki społecznej wykaz A dział IV poz. 17 pkt 2 traktujący o pracach w "chemii" według tego zarządzenia (Dz.Urz.MZ.1983.8.40).

Zarządzenie ministra zdrowia i opieki społecznej z 12 lipca 1983 r. za pracę w warunkach szczególnych uznaje pracę technika dentystycznego jako pracę w przemyśle chemicznym.

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu sygn. akt III AUa 1243/12.

O zgoła odmiennym wyroku sądowym w niemal identycznej sprawie pisaliśmy w materiale pod tytułem „Technik dentystyczny nie pracuje w warunkach szczególnych". 

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
emerytura   technik dentystyczny   prawo pracy   ZUS  

POLECAMY W SERWISACH