PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

„Tak” dla lakierowania zębów mlecznych ¼ łuku zębowego w świadczeniu gwarantowanym

ms
14-03-2017, 11:37
„Tak” dla lakierowania zębów mlecznych ¼ łuku zębowego w świadczeniu gwarantowanym AOTMiT za lakierowaniem zębów mlecznych
Rada Przejrzystości AOTMiT uznała za zasadne zakwalifikowanie „lakierowania mlecznych zębów ¼ łuku zębowego” jako świadczenia gwarantowanego.

Były zęby stałe, będą także mleczne
Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego ze środków publicznych obecnie refundowane jest „lakierowanie zębów ¼ łuku zębowego”, które dotyczy lakierowania wszystkich zębów stałych.

Świadczenie to ma zostać poszerzone o lakierowanie także zębów mlecznych, ¼ łuku zębowego.

Argumenty na tak
Jak wykazały badania epidemiologiczne prowadzone w ramach Monitoringu Stanu Zdrowia Jamy Ustnej (Ministerstwo Zdrowia) u ponad połowy dzieci w wieku lat 3 występują ubytki próchnicowe, wśród dzieci pięcioletnich – u 80 proc., natomiast u dzieci siedmioletnich odsetek ten wynosi ok. 90 proc.

W przekazanych przez konsultantów opiniach podkreśla się fakt, iż „choroba próchnicowa jest najczęściej obserwowaną w populacji wieku rozwojowego chorobą społeczną”. Dolegliwości bólowe związane z chorobą upośledzają odżywianie, prawidłowy sen, tym samym wpływają na naukę i rozwój dziecka.

Dodatkowo należy wskazać za konsultantami, że „stomatologiczne zabiegi profilaktyczne skierowane do populacji dzieci pozwalają na ograniczenie lęku stomatologicznego poprzez odpowiednią adaptację małego pacjenta do gabinetu stomatologicznego.

Wdrożone procedury profilaktyczne ograniczają rozwój choroby próchnicowej, a tym samym zmniejszają jej negatywne skutki, poprawiając jakość życia pacjentów.

Dentofobia oraz lęk stomatologiczny stanowią istotny problem w naszym społeczeństwie, który można ograniczyć tylko poprzez odpowiednie działania profilaktyczne hamujące rozwój choroby próchnicowej.

Wytyczne za lakierowaniem
Zgodnie z większością wytycznych lakierowanie zębów można stosować zarówno na zęby mleczne, jak i stałe. W dwóch wytycznych (AAPD 2014c, HPDG 2013) nie odnoszono się bezpośrednio do rodzaju uzębienia, a jedynie do ryzyka wystąpienia próchnicy, jednakże obie rekomendacje dotyczyły dzieci.

W polskich wytycznych wskazano na większą skuteczność stosowania lakierów w przypadku zębów stałych (46 proc.) niż mlecznych (33 proc.), przy użyciu lakierów zawierających 5 proc. NaF (22 600 ppm). W 3 rekomendacjach (PTSD 2015, SIGN 2014, EAPD 2009), dodatkowo podkreśla się, iż nie ma ograniczeń wiekowych odnośnie wykonywania lakierowania zębów, w wytycznych szkockich rekomenduje się nawet lakierowanie zębów u wszystkich dzieci.

W 8 wytycznych lakierowanie zębów rekomenduje się szczególnie u dzieci należących do grupy wysokiego ryzyka próchnicy, w tym w 2 wytycznych (PTSD 2015, AAPD 2014c) dodatkowo zaleca się objęcie tą formą profilaktyki również dzieci o umiarkowanym ryzyku, a w 2 wytycznych (SIGN 2014, HPDG 2013) także niskim.

POLECAMY W SERWISACH