• jobDent jobDENT
  giełda pracy

  najnowsze oferty pracy

  Szukam pracy

 • kursDent kursDENT
  szukaj szkoleń

  najnowsze oferty szkoleń

PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Tajemnica lekarska a dochody lekarza dentysty

ms
02-09-2016, 11:51
Tajemnica lekarska a dochody lekarza dentysty Urzędnicy w walce o ujawnienie przychodów lekarzy dentystów (foto: freeimages)
Warto przypomnieć, że NSA stanął po stronie lekarzy i lekarzy dentystów w ich potyczkach z urzędami skarbowymi o ujawnienie danych pacjentów, w celu zweryfikowania wielkości przychodu.

W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, jedynie przepisy ustawowe mogłyby  uprawniać urzędy skarbowe do żądania od lekarzy i lekarzy dentystów ujawnienia danych wynikających z dokumentacji medycznej. Taki przepis istnieje i jest zawarty w art. 26 ust. 3–5 z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (u.p.p.), 

Mówi on m.in., że podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną również organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru.

Uwaga jednak, przepis ten dotyczy wyłącznie organów weryfikujących pracę placówek medycznych w zakresie świadczonych usług.

Przepis ten nie zezwala na udostępnianie dokumentacji medycznej wszystkim organom władzy, tym bardziej, jeśli chodzi o zadania niezwiązane z kontrolą lub nadzorem nad świadczeniem usług medycznych.

W opinii NSA przepisy u.p.p. wyraźnie różnicują dane osobowe pacjenta od informacji stanowiących dokumentację medyczną (danych o jego stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach).

Najważniejsze jednak jest to, że dokumentacja medyczna, podlegająca ochronie w formule tajemnicy lekarskiej, składa się zarówno z danych o stanie zdrowia pacjenta i udzielonych mu świadczeniach, jak i z danych identyfikujących pacjenta.

NSA uznał, że organy kontroli skarbowej nie są uprawnione do tego, aby w trybie art. 155 § 1 ordynacji podatkowej żądać od lekarzy i lekarzy dentystów danych wynikających z dokumentacji medycznej, w tym wchodzących w jej skład - danych identyfikujących pacjenta.

Przypomnijmy, że art. 155 § 1 o.p. mówi, że organ podatkowy może wezwać stronę lub inne osoby do złożenia wyjaśnień, zeznań, przedłożenia dokumentów lub dokonania określonej czynności osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie, w tym także w formie dokumentu elektronicznego, jeżeli jest to niezbędne dla wyjaśnienia stanu faktycznego lub rozstrzygnięcia sprawy. 

Wyrok NSA z 4 marca 2016 r. (II FSK 1452/14)

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH