PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Szopka w sądzie, czyli łapanka biegłych z zakresu stomatologii

ms
16-03-2016, 12:23
Szopka w sądzie, czyli łapanka biegłych z zakresu stomatologii Czekanie na biegłego z zakresu stomatologii (foto: pixabay)
Jak długo można czekać na opinię biegłego stomatologa - specjalisty protetyki stomatologicznej w sprawie rozpatrywanej przez sąd? Trudno dociec, gdyż końca procesu nie widać. Dotychczas minęło cztery lata, z czego połowa tego czasu uznana została jako „okres przewlekłości”.

Sprawa wpłynęła do sądu w Zabrzu 25 maja 2012 r. Od tego czasu nie można jej zakończyć, bo nie znalazł się chętny, specjalista z zakresu protetyki stomatologicznej, który oceniłby materiał dowodowy.

Opinia jest niezbędna, gdyż powódka zgłosiła i podtrzymywała wniosek o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego stomatologa - specjalisty protetyki stomatologicznej m.in. na okoliczność ustalenia:
-  procentowego uszczerbku na jej zdrowiu w związku z zastosowanym leczeniem;
- związku przyczynowo - skutkowego pomiędzy leczeniem, które przeszła, a zgłoszonymi przez nią dolegliwościami;
-  czy odczuwane przez pacjentkę dolegliwości są następstwem wadliwego leczenia, czy też mieszczą się w dopuszczalnych granicach powikłań związanych z leczeniem.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy 9 lutego 2016 r. przyznał powódce 5 tys. zł ze względu na przewlekłość postępowania.

* 9 sierpnia 2013 r. Sąd Rejonowy ustalił, że na liście biegłych Sądów Okręgowych w Gliwicach nie ma żadnego biegłego z zakresu stomatologii, czy protetyki, a na wydanie opinii nie wyrazili zgody prof. S. B., konsultant jednej z Izb Lekarskich oraz pracownik UM w Zabrzu, ani żaden inny z pracowników UM w Zabrzu.
* 11 września 2013 r. pełnomocnik powódki wskazał, że opinię mógłby wydać S. S., wpisany na listę biegłych Sądu Okręgowego w Częstochowie. Okazało się jednak, że nie mógł, bo nie miał czasu.
* 20 września 2013 r. Sąd Rejonowy wyznaczył biegłego S. S.  20 października 2013 r. odnotowano, że biegły S. S. odmówił przyjęcia akt.
* 13 listopada 2013 r. zarządzono przesłanie akt biegłemu L. R., ale wyznaczony biegły zwrócił akta 27 listopada 2013 r., wskazując, że do sporządzenia opinii w tej sprawie powinien być powołany biegły stomatolog ze specjalizacją z protetyki.
* 20 stycznia 2014 r. Sąd zobowiązał pełnomocnika powódki do wskazania kandydata na biegłego. Pełnomocnik podał jako kandydata na biegłego pracownika Zakładu w Ł. (bez wskazania imienia i nazwiska).
* 6 sierpnia 2014 r. B. D. - kierownik Zakładu  w Ł. zwróciła akta, wskazując, że obecnie nie jest w stanie wydać opinii, albowiem ma zaplanowany urlop do końca września 2014 r., a w trakcie roku akademickiego ma wiele zajęć i plany rozlicznych wyjazdów służbowych, co uniemożliwia jej dodatkowe zajęcia.
* 18 września 2014 r. ustalono telefonicznie, że Zakład  w K. może podjąć się wydania opinii po przesłaniu akt.
* 29 stycznia 2015 r. Uniwersytecka Klinika  w K. powiadomiła, że w związku z obciążeniem dydaktycznymi i obowiązkami medycznymi jednak nie jest w stanie podjąć się sporządzenia opinii w sprawie.
* 6 marca 2015 r. sędzia zwrócił się do Prezesów Sądów Okręgowych w Katowicach o nadesłanie wykazu zawierającego imiona, nazwiska, adresy i numery telefonów biegłych sądowych o specjalności z zakresu protetyki stomatologicznej.
* 22 sierpnia 2015 r. jako biegłego wyznaczono J. M. Akta sprawy nie zostały odebrane i przesyłka wróciła po podwójnym awizowaniu. Do Sądu Rejonowego w Zabrzu wpłynęła ona 26 października 2015 r.
* 17 listopada 2015 r. w rozmowie telefonicznej ustalono, że kolejny biegły S. S nie podejmie się sporządzenia opinii z uwagi na to, że nie leży ona w zakresie jego specjalności.
* Notatka z 19 listopada 2015 r. mówiła o tym, że kolejny biegły R. B. nie był zainteresowany sporządzeniem opinii, albowiem „nie oddzwonił”.
* 20 listopada 2015 r. Sąd Rejonowy w Zabrzu zwrócił się do Prezesów Sądów Okręgowych w kilku miastach o nadesłanie wykazu zawierającego: imiona, nazwiska, adresy i numery telefonów biegłych sądowych o specjalności z zakresu protetyki stomatologicznej. Sąd Okręgowy w Białymstoku wskazał dwóch biegłych, Sądy Rejonowe w Szczecinie i w Lublinie - po jednym. Sąd Okręgowy w Przemyślu wskazał, że nie ma biegłych z zakresu protetyki stomatologicznej, tak samo wskazały Sądy Okręgowe w: Koninie, Zamościu, Toruniu, Włocławku, Jeleniej Górze, Sieradzu, Nowym Sączu, Świdnicy. Wszystkie informacje wpłynęły w grudniu 2015 r.

SŁOWA KLUCZOWE
sąd   biegły sądowy   protetyka stomatologiczna  

POLECAMY W SERWISACH