PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Światło stopu dla umów na czas wykonania określonej pracy

ms
10-02-2016, 09:43
Światło stopu dla umów na czas wykonania określonej pracy Zmiany w umowach na czas wykonania określonej pracy (foto: pixabay)
Nie będzie możliwości zatrudniania pracowników w ramach umowy na czas wykonania określonej pracy. Zmiany dotyczą także właścicieli gabinetów i klinik stomatologicznych, którzy zatrudniają pracowników.

   Michał Grabiec radca prawny 

Restrykcje zaczną obowiązywać od 22 lutego 2016 r., wówczas to bowiem wejdą w życie przepisy wprowadzone ustawą z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. W praktyce oznacza to, że w Kodeksie pracy zachowane zostaną trzy rodzaje umów o pracę: umowa o pracę na okres próbny, na czas nieokreślony, na czas określony.

Ograniczenia w umowach terminowych
Nowelizacja dotyczy przede wszystkim umów terminowych (na czas określony, na okres próbny) i została wprowadzona w celu uniemożliwienia nadużywania umów czasowych w relacjach pracownik - pracodawca.

Zmiany dotyczą także gabinetów i klinik stomatologicznych, które zatrudniają w swojej działalności pracowników. W myśl nowych przepisów nie będzie dłużej możliwe zawieranie umów na czas określony, na okres dłuższy niż 33 miesiące. Nie będzie można zawrzeć więcej niż trzech umów o pracę na czas określony z jednym pracownikiem.

Powyższe zasady ulegają pewnym ograniczeniom. W przypadku wystąpienia wyjątkowych, obiektywnie uzasadnionych okoliczności albo w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy - możliwe będzie zawarcie umowy o pracę na czas określony bez zachowania wyżej opisanych limitów.

Konieczne będzie natomiast uzasadnienie, że w danym przypadku służy to zaspokojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania i jest niezbędne w tym zakresie w świetle zapisów konkretnej umowy o pracę. Pracodawca będzie natomiast zobowiązany do powiadomienia właściwego okręgowego inspektora pracy (w formie pisemnej lub elektronicznej) o zawarciu umowy o pracę na czas określony z pominięciem limitów, wraz ze wskazaniem przyczyn zawarcia takiej umowy (w ciągu pięciu dni od dnia jej zawarcia).

Okresy wypowiedzenia
Ważną zmianą w zakresie umów na czas określony jest wprowadzenie, analogicznych do umowy o czas nieokreślony, okresów wypowiedzenia. Dotychczas terminowa umowa o pracę mogła być wypowiedziana z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, jeżeli w umowie zastrzeżono taką możliwość. Od 22 lutego 2016 r. okres wypowiedzenia będzie zależny od stażu pracy:
a) 2 tygodnie – w przypadku zatrudnienia u danego pracodawcy przez okres krótszy niż 6 miesięcy;
b) 1 miesiąc – w przypadku zatrudnienia u danego pracodawcy przez okres co najmniej 6 miesięcy;
c) 3 miesiące – w przypadku zatrudnienia u danego pracodawcy przez okres co najmniej 3 lat.

Co istotne, od 22 lutego 2016 r. pracodawca będzie zobowiązany poinformować pracownika, z którym zawarł umowę na czas określony (w tym także na zastępstwo) – że jego okres wypowiedzenia wynika z art. 36 Kodeksu pracy.

POLECAMY W SERWISACH