PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Stosujesz ostre narzędzia? Uważaj będą ostre przepisy

25-04-2013, 00:02
Stosujesz ostre narzędzia? Uważaj będą ostre przepisy (foto: sxc.hu)
Stosujesz ostre narzędzia? Uważaj będą ostre przepisy (foto: sxc.hu)
Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, w związku z używaniem ostrych narzędzi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, określać będzie rozporządzenie ministra zdrowia, które miałoby obowiązywać od 11 maja 2013 r. Czy nowe dotyczy także lekarzy dentystów? Tak o ile są pracodawcami i zatrudniają osoby leczące zęby (lub współpracują z takimi osobami prowadzącymi działalność gospodarczą np. na własny rachunek). Nie o ile w gabinecie stomatologicznym pracuje tylko jego właściciel.

W zasadzie najbardziej zainteresowanymi wprowadzeniem nowych przepisów będą firmy organizujące szkolenia dla dentystów lekarzy. Okazuje się bowiem, że na pracodawców zatrudniających personel medyczny (pracujący z użyciem niebezpiecznych narzędzi) nałożony zostanie obowiązek przeprowadzania okresowych szkoleń z zakresu bhp.

Szkolenia takie będą dotyczyły:

- prawidłowego postępowania z ostrymi narzędziami, w tym narzędziami zawierającymi rozwiązania chroniące przed zranieniem;

- potencjalnego zagrożenia dla życia i zdrowia spowodowanego zranieniem ostrym narzędziem oraz kontaktem z krwią lub innym potencjalnie zakaźnym materiałem biologicznym;

- środków, które należy podjąć w celu zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami obejmujące standardowe środki ostrożności, bezpieczne systemy pracy, prawidłowe stosowanie i procedury usuwania ostrych narzędzi i odpadów oraz znaczenie uodpornienia w wyniku szczepień ochronnych;

- wyposażenia i stosowania środków ochrony indywidualnej;

- procedury postępowania poekspozycyjnego;

- procedur zgłaszania oraz zasad dokumentowania i sprawozdawczości zranień ostrymi narzędziarni;

- okoliczności i przyczyn zranień ostrymi narzędziami, w tym wyników analiz w tym zakresie;

Edukacja będzie prowadzona w trybie określonym w przepisach w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Projekt rozporządzenia jest bardzo rozbudowany i ma kilka celów:

- uświadomienie pracodawcom niebezpieczeństw związanych z używaniem przez personel medyczny ostrych narzędzi;

- zabezpieczenie interesów pracowników, którzy często nie wiedzą jakie mają prawa w przypadku dojścia w ramach wykonywanych obowiązków służbowych do zdarzenia z użyciem ostrego narzędzia;

- zmniejszenie skali wypadków, w których główną rolę odgrywają ostre narzędzia;

- dostosowanie prawodawstwa krajowego do wymogów przepisów unijnych.

Pracodawca, prowadzący klinikę dentystyczną, będzie musiał:

- dokładnie przeanalizować czy aby dopełnił wszelkich starań, w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia zranienia ostrym narzędziem np. skalpelem, igłą;

- opracować harmonogram działań, które należy podejmować w przypadku zajścia niepożądanego zdarzenia;

- wdrażać nowe technologie sprzyjające obniżeniu ryzyka zranienia się pracownika ostrym narzędziem;

- wykonywać drobiazgowe sprawozdania dotyczące wystąpienia zdarzeń z użyciem niebezpiecznego narzędzia medycznego;

- okresowo szkolić załogę w zakresie BHP w związku z używaniem ostrych narzędzi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych (o tym obowiązku pisaliśmy dokładnie wyżej).

Szacuje się, że w Polsce tylko dwa na dziesięć przypadków zranienia ostrym narzędziem podczas wykonywania świadczeń medycznych są oficjalnie rejestrowane.

Zakażenia wirusem HBV i HCV są przyczyną ok. 2/3 wszystkich stwierdzonych chorób zawodowych u pracowników medycznych.

Z danych GUS z 2011 r. wynika, że spośród 6492 urazów w placówkach ochrony zdrowia, które zostały zgłoszone przez pracodawców w ramach sprawozdawczości wypadków przy pracy, znalazło się niespełna 300 zranień wyrobami medycznymi.

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
lexDENT   BHP   Sanepid   Wymogi - obowiązki  

POLECAMY W SERWISACH