PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Stomatologiczne aparaty rtg: walka o częstotliwość testów specjalistycznych

ms
27-10-2015, 08:04
Stomatologiczne aparaty rtg: walka o częstotliwość testów specjalistycznych Narada uzgodnieniowa (foto: freeimages)
Mecenas Marek Szewczyński z NIL przedstawił relację z przebiegu konferencji uzgodnieniowej (22 października) w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej. Są tacy, którzy walczyli o status quo.

Wzięli w niej udział przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia i wszystkich stron zainteresowanych zmienianymi przepisami.

Propozycja MZ przewiduje zmniejszenie częstotliwości testów specjalistycznych stomatologicznych aparatów rtg do zdjęć wewnątrzustnych z 12 do 24 miesięcy (co stanowiłoby wyjątek od okresu 12 miesięcy obowiązującego wszystkie pozostałe urządzenia rtg).

Stanowiska uczestników narady
Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne:
- zmniejszenie nadzoru nad radiologią stomatologiczną jest obecnie niezasadne (groźne). Można to będzie uczynić, gdy zostanie osiągnięty poziom świadomości taki, jak w tych państwach, w których wprowadzono dwuletni okres przeprowadzania testów.
- jakość zdjęć często jest zła;
- zmniejszenie częstotliwości testów należy rozpatrywać dopiero po analizie audytów klinicznych.

Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia:
- poparcie propozycji 24 miesięcy pomiędzy testami;
- ma to być wyjątek dotyczący tylko aparatów do zdjęć wewnątrzusntych i tylko w zakresie testów specjalistycznych;
- aparaty do zdjęć wewnątrzusntych są mało skomplikowane (procedury przy użyciu tych aparatów to połowa wszystkich procedur rtg), wiążą się z nimi małe dawki;
- być może w zakresie testów specjalistycznych radiologia stomatologiczna jest przeregulowana;
- propozycja, aby częstotliwość testów wynosiła 60 miesięcy jest nie do przyjęcia – to w zasadzie oznaczałoby bowiem całkowite odstąpienie od tych testów.

Polskie Towarzystwo Fizyki Medycznej:
- poparło propozycję 24 miesięcy pomiędzy testami

POLMED:
- sprzeciw wobec propozycji zmniejszenia częstotliwości testów, wskazując m.in., że będzie to działać demotywująco;
- już teraz nie wszyscy przeprowadzają testy w terminach określonych prawem;
- w Polsce jest ok. 30 tys. aparatów rtg.

Naczelna Izba Lekarska:
- obecnie w większości w stomatologii stosuje się aparaty rtg nowego typu, zmniejsza się dawkę, często odbywane są szkolenia;
- pogląd o złej jakości zdjęć – dość wątpliwy (ich dobra jakość jest przede wszystkim w interesie lekarzy dentystów);
- według danych MZ i GIS jest ok. 10 tys. aparatów rtg do zdjęć wewnątrzustnych, a nie 30 tys. - jak podał POLMED.

Polskie Towarzystwo Inżynierii Klinicznej:
- sprzeciw wobec propozycji zmniejszającej częstotliwości testów.

Departament Zdrowia Publicznego MZ będzie rekomendował 24 miesiące (jak w projekcie rozporządzenia), jednocześnie informując ministra zdrowia, że były głosy przeciwne.
Zgodnie ze słowami przedstawicieli MZ, minister zdrowia miałby podpisać rozporządzenie zmieniające 4 listopada.

SŁOWA KLUCZOWE
PLTR   NRL   radiologia stomatologiczna   rtg  

POLECAMY W SERWISACH