PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Stomatologia: zbyt duża częstotliwość testów urządzeń wykorzystujących promieniowanie jonizujące

ms
14-08-2017, 08:33
Stomatologia: zbyt duża częstotliwość testów urządzeń wykorzystujących promieniowanie jonizujące Stomatologia: bezpieczne stosowanie promieniowania jonizującego (foto: pixabay)
Roczny koszt przeprowadzonych testów specjalistycznych aparatów do zdjęć wewnątrzustnych wynosi ponad 2,1 mln zł. Skala nieprawidłowości to zaledwie 0,1 proc. Prezydium NRL apeluje o zmniejszenie częstotliwości wykonywania kosztownych testów.

Przepisy w Polsce
W załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. z 2017 r., poz. 884) w zakresie częstotliwości wykonywania testów specjalistycznych urządzeń stosowanych w stomatologii: aparatów do zdjęć wewnątrzustnych, pantomograficznych oraz cefalometrii określającym zakres oraz częstotliwość wykonywania testów eksploatacyjnych, testów specjalistycznych i testów podstawowych - tabela I.2: „Testy specjalistyczne” w części:

Urządzenia stosowane w stomatologii (aparaty do zdjęć wewnątrzustnych, pantomograficznych oraz cefalometrii)” częstotliwość wykonywania testów specjalistycznych została określona w sposób następujący:
a) aparaty do zdjęć wewnątrzustnych - testy wykonywane są co najmniej raz na 24 miesiące,
b) aparaty pantomograficzne i cefalometrii - testy wykonywane są co najmniej raz na 12 miesięcy.

Postulat: badania raz na 48 miesięcy
Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wnosi o zmianę wykonywania częstotliwości wykonywania testów specjalistycznych urządzeń stosowanych w stomatologii z 24 na 48 miesięcy w przypadku aparatów do zdjęć wewnątrzustnych i z 12 miesięcy na 48 miesięcy w przypadku aparatów do zdjęć pantomograficznych oraz cefalometrii. 

W ocenie Prezydium postulowane zamiany nie będą miały negatywnego wpływu na stan ochrony radiologicznej pacjentów i pracowników, natomiast doprowadzi to do akceptowalnego poziomu wydatkowania środków finansowych na utrzymanie systemu nadzoru nad jakością urządzeń stosowanych w stomatologii.

Skala wydatków na testy
Z danych przekazanych Naczelnej Izbie Lekarskiej przez Głównego Inspektora Sanitarnego wynika, że na koniec 2015 r. w Polsce zainstalowanych było 10938 aparatów stomatologicznych wewnątrzustnych. Aparaty te podlegały testom specjalistycznym wykonywanym przez akredytowane laboratoria. Roczny koszt przeprowadzonych testów specjalistycznych aparatów do zdjęć wewnątrzustnych wynosi ponad 2,1 mln zł. 

Mikroskala uchybień
Z kolei z danych przekazanych przez wojewódzkich inspektorów sanitarnych wynika, że w 2016 r. stwierdzono 12 przypadków negatywnych wyników testów specjalistycznych aparatów do zdjęć wewnątrzustnych, co stanowi ułamek procenta badanych urządzeń.

Przepisy unijne
Prezydium NRL zwraca uwagę, że zgodnie z art. 60 Dyrektywy Rady 2013/59/EURATOM z 5 grudnia 2013 r. ustanawiającej podstawowe normy bezpieczeństwa w celu ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z narażenia na działanie promieniowania jonizującego zaleca się, aby sprzęt do celów klinicznych był regularnie poddawany badaniom.

Dyrektywa EURATOM nie określa natomiast częstotliwości przeprowadzania tych badań.

Dyrektywa określa jedynie obowiązek przeprowadzenia badania zatwierdzającego sprzęt do celów klinicznych przed pierwszym jego użyciem oraz przewiduje konieczność przeprowadzania badań sprzętu, po dokonywaniu wszelkich procedur konserwujących mogących wpłynąć na jego działanie. 

W USA zdecydowanie rzadziej
Jednocześnie dla przykładu wskazać można, że w Stanach Zjednoczonych ocenę parametrów technicznych aparatów stomatologicznych przeprowadza się co 48 miesięcy, dotyczy to zarówno aparatów do zdjęć wewnątrzustnych jak i pantomograficznych oraz cefalometrii.

Apel nr 9/17/P-VII z 11 sierpnia 2017 r. 

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH